Norsk fagspråk i sektoren

Språkrådet gjennomfører flere prosjekt for å styrke norsk fagspråk og terminologi i universitets- og høgskolesektoren.

I 2013 satte Språkrådet i gang et mønsterpraksisprosjekt som skulle prøve ut to arbeidsmetoder i terminologiarbeid i UoH-sektoren. Prosjektet skulle samle inn, registrere og tilgjengeliggjøre kjemisk terminologi i Språkrådets termwiki, en wiki-basert termbase.

Erfaringene fra prosjektet munnet ut i en rapport og en praktisk veiledning i terminologiarbeid tilpasset sektoren. Veiledningen skal tjene andre fagfelt som ønsker å gjennomføre lignende prosjekter.

Arbeidsgruppen i prosjektet har fortsatt arbeidet med kjemisk terminologi etter at utprøvingen av arbeidsmetodene er ferdig. Ny terminologi blir fremdeles tilført Språkrådets termwiki, og du kan se resultatet her.

På bakgrunn av erfaringene fra mønsterpraksisprosjektet og veiledningen lyste Språkrådet ut midler i 2014 til et terminologiprosjekt fra et annet fagfelt. Prosjektet «Fagtermer i kjønnsforskning» ble tildelt støtte for et prosjekt som starter i 2015. Prosjektet ble avsluttet i 2017, og fagtermene er gjort tilgjengelige i en egen kategori i Språkrådets termwiki.

I 2016 lyste Språkrådet ut flere midler, og to prosjekter mottok støtte: matematikk og bibliotekfag. Disse to prosjektene vil være ferdige i 2018/2019. Prosjektet i bibliotekfag benytter seg av Språkrådets termwiki, mens prosjektet i matematikk vil gjøre fagterminologien sin tilgjengelig på en egen plattform.

Språkrådet har også tatt initiativ til flere andre termprosjekter i sektoren. Prosjektet for terminologi i kognitiv lingvistikk varte i to år, og det ferdige resultatet kan du se her i Språkrådets termwiki.

For tiden pågår det også termprosjekter i klima, astronomi og celle- og molekylærbiologi.

I tillegg deltar Språkrådet i utviklingen av Universitets- og høgskolerådets (UHR) termbase med studieadministrativ terminologi.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter