Norsk fagspråk i sektoren

Språkrådet bidrar til og koordinerer flere prosjekter for å styrke norsk fagspråk og terminologi i universitets- og høgskolesektoren.

Språkrådet koordinerer utvikling av norsk- og engelskspråklig terminologi innen:

Språkrådet bidrar også til følgende prosjekter:

I tillegg deltar Språkrådet i utviklingen av Universitets- og høgskolerådets (UHR) termbase med studieadministrativ terminologi.

Bakgrunn

I 2013 satte Språkrådet i gang et mønsterpraksisprosjekt som skulle prøve ut ulike arbeidsmetoder i terminologiarbeid i UH-sektoren. Prosjektet skulle samle inn, registrere og tilgjengeliggjøre kjemisk terminologi i Språkrådets termwiki, en wiki-basert termbase.

Erfaringene fra prosjektet munnet ut i en rapport og en praktisk veiledning i terminologiarbeid tilpasset sektoren. Veiledningen skal tjene andre fagfelt som ønsker å gjennomføre lignende prosjekter.

Arbeidsgruppen i prosjektet har fortsatt arbeidet med kjemisk terminologi etter at utprøvingen av arbeidsmetodene er ferdig. Ny terminologi blir fremdeles tilført Språkrådets termwiki.

Ønsker du og fagmiljøet ditt å lage termliste?

Ta gjerne kontakt med Språkrådet om fagmiljøet ditt ønsker hjelp til å sette i gang med et termprosjekt. Les gjerne Termlosen, og spør oss om kurs og veiledning. Erfaringene fra prosjektene ovenfor kan være nyttige for andre også.

Utvikling av tospråklige termlister er en av de viktigste anbefalingene i veiviseren for språkvalg i universitets- og høgskolesektoren.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter