Fagråd

Språkrådet har tre fagråd, som skal sikre Språkrådet breiast mogleg samfunnskontakt. Medlemmene er språkkunnige og språkengasjerte personar frå heile samfunnet.

Fagrådet for fagspråk og språk i samfunn og høgre utdanning

 • Marita Kristiansen, førsteamanuensis ved Noregs handelshøgskole, leiar (2015–2018)
 • Marianne Aasgaard, rådgjevar i Språkrådet, fagrådssekretær (2015–2018)
 • Jan Erik Fåne, direktør for kommunikasjon og samfunn i Finans Norge (2015–2018)
 • Håvard Hjulstad, prosjektleiar i Standard Norge (2017–2020)
 • Bente Ailin Svendsen, nestleder ved MultiLing Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo og professor i norsk som andrespråk og nordisk språkvitenskap (2015–2018)
 • Mette Henriksen Aas, seksjonsleiar i Fagforbundet (2015–2018)
 • Knut Kvale, seniorforsker, Telenor Research (2017–2020)

Fagrådet for skule og offentleg forvaltning

 • Randi Solheim, professor, Fagseksjon for norsk Institutt for lærarutdanning, NTNU, Trondheim, leiar (2015–2018)
 • Ellen Hov Aanæs, seksjonssjef, kommunikasjonsstaben, Arbeids- og velferdsdirektoratet (2015–2018)
 • Gunn Karin Aase, rådgjevar i Barneombodet (2017–2020)
 • Thom Jambak, sentralstyremedlem, Utdanningsforbundet, Oslo (2015–2018)
 • Torunn Reksten, seniorrådgjevar i Språkrådet, fagrådssekretær
 • Ellen Strålberg, fagdirektør i avdeling for digital transformasjon i Direktoratet for forvaltning og IKT, Oslo (2018–2021)
 • Øystein Vangsnes, professor ved Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet (2015–2018)

Fagrådet for normering og språkobservasjon

 • Leiv Inge Aa, førsteamanuensis ved Institutt for lærarutdanning, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, leiar (2015–2018)
 • Gisle Andersen, professor ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, Noregs handelshøgskole (2017–2020)
 • Sturla Berg-Olsen, seniorrådgjevar i Språkrådet, fagrådssekretær (2017–2020)
 • Ragnhild Bjørge, språksjef i NRK (2016–2019)
 • Stian Hårstad, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (2015–2018)
 • Marit Julien, professor ved Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet (2015–2018)
 • Margunn Rauset, hovudredaktør for revisjonsprosjektet for Bokmålsordboka og Nynorskordboka, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen (2017–2020)

 

 

Sist oppdatert 17. oktober 2018

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter