Fagråd

Språkrådet har fire fagråd, som skal sikre Språkrådet breiast mogleg samfunnskontakt. Medlemmene er språkkunnige og språkengasjerte personar frå heile samfunnet.

Fagrådet for fagspråk og språk i samfunn og høgre utdanning


Fagrådet for skule og offentleg forvaltning


Fagrådet for normering og språkobservasjon

 • Sturla Berg-Olsen, seniorrådgjevar i Språkrådet, fagrådssekretær
 • Bård Uri Jensen, førsteamanuensis ved Institutt for humanistiske fag, Høgskolen i Innlandet, leiar (2022–2025)
 • Elise Kleivane, førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo (2023–2026)
 • Carina Nilstun, leksikograf i Det Norske Akademis ordbok (2021–2024)
 • Margunn Rauset, hovudredaktør for revisjonsprosjektet for Bokmålsordboka og Nynorskordboka, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen, nestleiar (2022–2025)
 • Åshild Søfteland, førsteamanuensis ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold (mars 2020–mars 2024)
 • Urd Vindenes, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge (2023–2026)

Fagrådet for stadnamn

 • Ivar Berg, professor ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, namnekonsulent, leiar (2020–2023)
 • Irene Andreassen, pensjonert rådgivar i Språkrådet, namnekonsulent for kvenske stadnamn (2020–2023)
 • Ingvil Brügger Budal, professor ved Høgskulen på Vestlandet (2021–2024)
 • Roger Lockertsen, pensjonert førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, namnekonsulent (2020–2023)
 • Rune Røsstad, professor ved Universitetet i Agder (2021–2024)
 • Anne Svanevik, pensjonert forvaltningsansvarleg for stadnamn i Kartverket (2021–2024)
 • Ellen Hellebostad Toft, seniorrådgivar i Språkrådet, fagrådssekretær

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.12.2006 | Oppdatert:10.03.2023