Om oss

Språkrådet arbeider for å styrke det norske språket og språkmangfoldet i landet. Språkrådet er statens forvaltningsorgan i språkspørsmål og følger opp den norske språkpolitikken på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Nordisk klarspråkskonferanse

Fra myndig maktspråk til klar kommunikasjon

Deltok du på den nordiske klarspråkskonferansen 28. og 29. mai? Her finner du presentasjonene og programmet fra konferansen.

Arkiv

Her finner du en oversikt over nyhetssakene Språkrådet har publisert i år og tidligere år.

No image

Kurs og arrangementer

Her finner du en oversikt over kurs Språkrådet tilbyr, og ulike arrangementer som Språkrådet eller andre aktører står for.

Publikasjoner

Språkrådet gir ut blader, skriftserier, informasjonsbrosjyrer, nyhetsbrev, spesialpublikasjoner og bøker.

Stipend

Språkrådet har i enkelte år delt ut stipend til mastergradsstudenter som skriver oppgave om emner vi er interessert i.

Publisert:09.12.2014 | Oppdatert:14.12.2016