Prisar og kåringar

 • Språkprisen
  Språkrådet deler kvart år ut ein pris for framifrå bruk av norsk i sakprosa.
 • Klarspråksprisen
  Statens klarspråkspris går til statsorgan som gjer ein ekstraordinær innsats for å bruke eit klart, godt og brukarvennleg språk i dei publikumsretta tekstane sine. Prisen er delt ut kvart år sidan 2009.
 • Tegnspråkprisen
  Tegnspråkprisen er opprettet av Språkrådet for å fremme, utvikle og bevare norsk tegnspråk.
 • Diplom for godt namnevett
  Språkrådet deler ut diplom for godt namnevett til bedrifter og føretak som har valt gode norske namn på verksemda. Tiltaket er mellom anna eit ledd i arbeidet for å motverke unødvendig bruk av engelsk i norsk.
 • Språkgledeprisen
  I samarbeid med Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening deler Språkrådet ut Språkgledeprisen til ein person som på kreativt vis bidrar til å spreie språkglede og skape begeistring for ulike måtar å uttrykkje seg på.
 • Årets nynorskkommune
  I samarbeid med Språkrådet kårar Kulturdepartementet kvart år årets beste nynorskkommune. Føremålet med prisen er å stimulere til god nynorskbruk i kommunane.
 • Årets ord
  Språkrådet kårar kvart år årets ord. Det kan vere nyord eller ord av nyare dato som har prega året, og som vi ønsker å framheve.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.01.2004 | Oppdatert:27.10.2020