Immunitet/flokkimmunitet

En strategi som brukes i kampen mot covid-19, er å oppnå flokkimmunitet. Men hva er egentlig det?

Immunitet er motstandsevne mot sykdom, det vil si at man ikke blir syk hvis man er blitt smittet av et virus eller en bakterie.

Immunitet oppnås hovedsakelig på en av disse to måtene:

Gjennom sykdom: Ved sykdom danner kroppen visse proteiner, såkalte antistoffer, mot smittestoffene. Antistoffene motvirker smittestoffene neste gang de kommer inn i kroppen.

Gjennom vaksinering. En vaksine er et preparat som enkelt sagt er basert på inaktive biter av smittestoff. Vaksinen injiseres i kroppen slik at immunforsvaret reagerer og danner antistoffer.

Men hvor kommer flokkimmuniteten inn? Ifølge Store norske leksikon er flokkimmunitet en befolknings samlede motstandsevne mot smittsom sykdom. Hvis mange nok i en befolkning er immune mot en smittsom sykdom, hindrer det spredning av sykdommen. Hvor mange som må være immune, avhenger av hvor smittsom sykdommen er, men jo flere som er immune, jo bedre er flokkimmuniteten.

Flokkimmunitet har vært brukt i norsk fagspråk i noen tiår. Det er et eksempel på en vellykket oversettelse fra engelsk, der det heter herd immunity.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.05.2020 | Oppdatert:14.01.2021