Kontakt

Sentralbordet

Sentralbordet er betjent kl 0830–1545. (mandag–fredag). Sommertid fra og med 15. mai til og med 14. september: kl. 0830–1500.

Tlf.: 22 54 19 50

E-post

Generelle henvendelser til Språkrådet skal sendes til: post@sprakradet.no

Språkspørsmål

I perioden med hjemmekontor svarer vi bare på språkspørsmål pr. e-post.

Her finner du svar på språkspørsmål.

Postadresse

Språkrådet, Postboks 1573 Vika, 0118 Oslo

Fakturaadresse

Vi oppfordrer til å sende elektronisk faktura (EHF-faktura). Hvis ikke det er mulig, send faktura til:

Språkrådet, Fakturamottak DFØ, Postboks 4746 Torgarden, 7468 Trondheim
Organisasjonsnummer: 971 527 404

Besøksadresse

Språkrådet, Observatoriegata 1 B, 0254 Oslo (ved Solli plass)

Språkrådet på Facebook og Twitter

Du kan stille språkspørsmål, diskutere språk med andre og få med deg små og store språknyheter på Facebook og Twitter.

Fb-logo / Twi-logo

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter