Kontakt

Sentralbordet

Sentralbordet er åpent kl. 9.00–11.30 og 12.15–15.00 (mandag–fredag).
Tlf.: 22 54 19 50

E-post

Generelle henvendelser til Språkrådet skal sendes til: post@sprakradet.no

Språkspørsmål

Her finner du svar på språkspørsmål.

Postadresse

Språkrådet, Postboks 1573 Vika, 0118 Oslo

Fakturaadresse

Språkrådet, Fakturamottak DFØ, Postboks 4746, 7468 Trondheim
Organisasjonsnummer: 971527404

Besøksadresse

Språkrådet, Observatoriegata 1 B, 0254 Oslo (ved Solli plass)

Språkrådet på Facebook og Twitter

Du kan stille språkspørsmål, diskutere språk med andre og få med deg små og store språknyheter på Facebook og Twitter.

Fb-logo / Twi-logo

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter