No image

Statsspråk: Høge mål for nynorsken

(20.12.21) 1. januar tek den nye språklova til å gjelde. Språklova inneheld reglar for nynorsken og erstattar den gamle mållova. I julenummeret av Statsspråk kan du lesa om Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec), der nynorsk har vorte eit naturleg arbeidsspråk. 

No image

Må du onboardes til Nav-støtte? Eller coaches til jobb?

(15.12.21) Blandingen av norsk og engelsk i språket er blant temaene i julespesialen av podkasten På godt NAVsk.

No image

Nye retningslinjer for normering

(10.12.21) 9. desember vedtok styret i Språkrådet nye retningslinjer for normering av bokmål og nynorsk. Retningslinjene redegjør for hvorfor og hvordan Språkrådet bestemmer hvordan ord skal skrives og bøyes på norsk.

Nordisk nettseminar om barns tilgang til tegnspråk

(25.11.21) Det nordiske tegnspråknettverket arrangerer et digitalt seminar «Fra ord til handling» 1. desember 2021. Seminaret handler om barn og unges tilgang til tegnspråk i Norden.

No image

Aust mot vest i kampen om å bli årets nynorskkommune

(12.11.21) Dei tre vestlandskommunane Herøy, Kvinnherad og Stad konkurrerer om å få prisen Årets nynorskkommune 2021. I finalen blir dei utfordra frå aust av Ål kommune i Hallingdal.

No image

Hør klarspråkspodden!

(22.10.21) Språkpodden På godt NAVsk handler om å forbedre og fornye språket i det offentlige. Gjester som møter eller bruker forvaltningsspråk i hverdagen, diskuterer opplevelser og utfordringer og kaster et gammelnavsk ord i søpla i hver episode. Fra september 2021 er språkdirektør Åse Wetås fast gjest i podkasten.

No image

Det store i det stille

(18.10.21) Språkprisen 2021 går til Katrine Sele for skarpe innblikk i store politiske spørsmål og i sjølve tilværet gjennom lagnaden til menneska i bøkene Jølster hotell. Historier frå eit asylmottak (2017) og Einars bok (2021). Vi gratulerer!

No image

Meld deg på Språkdagen 9. november

(12.10.21) Språkdagen 2021 byr på språkpolitisk kvarter, språkloven på 1-2-3 og debatter om nynorsk i skolen og norsk fagspråk i en internasjonal verden.

No image

«Harde» fag får støtte til å bruke meir norsk

(2.9.21) Nå kan det bli fleire lærebøker på norsk i fag der engelsk dominerer. Ei ny endring i tilskotsordninga for læremiddel i høgare utdanning kan bidra til meir norsk i matematikk og naturvitskap, teknologi- og ingeniørfag og økonomiske og administrative fag.

No image

Språknytt: Utfordr engelsk!

(27.8.21) Møt dei som har ansvar for eit norsk fagspråk under press frå engelsk. Og bli kjent med ein som spår at det blir større språkmangfald i Noreg framover.

No image

Ordbokappen oppdatert

(1.7.21) Den gratis mobilappen Ordbøkene, der du kan slå opp i Bokmålsordboka og Nynorskordboka, er oppdatert. Nå er innholdet i appen synkronisert med nettutgavene av ordbøkene.

No image

Invitasjon til nordisk språkmøte om språkteknologi

(25.6.21) Kan språkteknologi bidra til å styrke de nordiske nasjonalspråkene, bevare de små språkene i Norden og gjøre tilværelsen lettere for hørselshemma og folk med lese- og skrivevansker?

No image

Språkstatus – rikets tilstand for språka våre

(18.6.21) Språkdirektør Åse Wetås overleverte i dag ein rykande fersk Språkstatus 2021 til statssekretær Emma Lind i Kulturdepartementet.

Tilskottsordning for stadnamn

(10.6.21) Språkrådet lyser ut 1 395 000 kroner i tilskott til innsamling og registrering av stadnamn. Private, kommunale og fylkeskommunale aktørar kan søkje. Søknadsfristen er 29. august 2021.

No image

Høyring om retningslinjene for normering

(3.6.21) Framlegg til reviderte retningslinjer for normering av bokmål og nynorsk er sendt ut til allmenn høyring. Fristen for høyringssvar er 15. august.

No image

Stipend frå Språkrådet

(1.6.21) Språkrådet deler ut stipend til mastergradsstudentar som skriv oppgåve om klarspråk eller nynorsk rettsspråk. Kvart stipend er på 25 000 kroner.

No image

Vikariat som seksjonssjef (søknadsfristen er ute)

(19.5.21) Seksjonssjefen i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning skal delta i eit lengre forskingsprosjekt. Vi treng derfor ein vikar for henne i perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025. 

No image

Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

(7.5.21) I Språkrådet er det en ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning. Hovedoppgavene er arbeid med terminologi og fagspråk. 

No image

Stipend fra Språkrådet

(5.5.21) Språkrådet deler hvert år ut stipend til mastergradsstudenter som skriver oppgave om emner vi er interessert i. I 2021 skal det deles ut stipend i en rekke emner. Hvert stipend er på 25 000 kroner.

No image

Vil du bli Språkrådets nye jurist? (søknadsfristen er ute)

(30.4.21) I stabsseksjonen vår er det ledig ei fast stilling som seniorrådgjevar (jurist). Vi ser etter deg som har solid kunnskap om forvaltninga og forvaltningsjussen, god oversikt over regelverket på språkfeltet og interesse for språklege rettar.

No image

Kvenungdommen: Flerkulturell ungdom finner trygghet i å lære om kvensk språk og kultur

(23.4.21) Organisasjonen Kvenungdommen er tildelt den kvenske språkprisen for 2021. Åsne Kummeneje Mellem, leder for organisasjonen, sier at flerkulturell ungdom finner trygghet i å lære om kvenene og å se at Norge alltid har vært et flerkulturelt samfunn.

No image

Tolkeloven er oversendt Stortinget

(21.4.21) Dagen etter at språkloven ble formelt vedtatt 8. april i år, ble tolkeloven oversendt Stortinget. Loven slår fast at offentlige organer har plikt til å skaffe tolk av god kvalitet når det er nødvendig. Norsk tegnspråk har fått sin fortjente plass i tolkeloven.

No image

Gratulerer med klarspråksprisene!

(13.4.21) Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har delt ut klarspråksprisene for 2020. Språkrådet gratulerer vinnerne!

No image

Pris gav språkleg sjølvtillit

(8.4.21) Da Kristin Fridtun fekk Språkrådets språkpris i 2019, trong ho ikkje lenger å prove at ho er flink med språk.

No image

Vi trenger standarder på norsk

(25.3.21) Hvert år utvikles det over 1000 internasjonale standarder som også gjelder i Norge. De aller fleste er skrevet på engelsk.

No image

Kvääninuoret – Kvenungdommen får den kvenske språkprisen for 2021

(12.3.21) Kvääninuoret får den kvenske språkprisen for å fremje kvensk språk i både tradisjonelle og moderne kanalar. Dei har gjort mykje for at kvensk språk skal verte eit språk for framtida.

No image

Statsspråk: Nytt kurs skal lette arbeidet for kommunane

(2.3.21) Etter endringane i stadnamnlova i 2019 fekk Språkrådet heile ansvaret for rådgjevinga som gjeld norske og kvenske namn. Språkrådet lagar no eit e-læringskurs for å rettleie kommunetilsette i stadnamnsaker.

Språkrådet vil ikke vrake «nordmann»

(17.2.21) I en sak om kjønnsnøytrale yrkestitler skrev NRK at Språkrådet mener det kan bli aktuelt å vrake ordet «nordmann». Det er feil.

No image

Språk er grunnstoff, ikke glasur

(29.1.21) Klart språk er hovedingrediensen i en effektiv digital tjeneste. Det er ikke noe som kommer i tillegg og kan smøres på helt til slutt.

Julenummeret av Termposten er ute!

(16.12.21) Her kan du lese om at terminologi er ein føresetnad for at føremålet med språklova skal oppfyllast, og om fagspråkdebatten på Språkdagen.

No image

Sportsvaske er årets ord 2021

(15.12.21) I 2022 skal flere store idrettsarrangement avholdes i land som blir kritisert for å bryte menneskerettighetene. I den forbindelse har ordet sportsvaske fått aktualitet og fotfeste i norsk.

No image

Blir alt verkeleg tøffare på engelsk?

(2.12.21) Akademia gjev senter og institutt fikse og kryptiske engelske namn. Det er vanskeleg å sjå dei gode grunnane til slik namngjeving.

No image

Ål er årets nynorskkommune

(22.11.21) Ål kommune ligg i eit område der nynorsk ikkje er eit sjølvsagt språkval. Difor er det ekstra viktig at kommunen legg til rette for at innbyggjarane skal få møte og bruke nynorsk, meiner juryen.

No image

– Kvart einaste menneske har ei stor historie, seier språkprisvinnar Katrine Sele

(23.10.21) Laurdag 23. oktober tok Katrine Sele imot Språkprisen. Ho får prisen for bøkene Jølster hotell og Einars bok.

No image

Språknytt: Velkommen til Språkdagen 2021!

(21.10.21) Vi lader opp til Språkdagen 9. november med et spesialnummer av Språknytt som tar for seg hovedtemaet for dagen: kunnskap.

No image

Språkprisen 2021: kortlista

(13.10.21) Laurdag 23. oktober deler Språkrådet ut prisen for framifrå bruk av norsk i sakprosa under sakprosafestivalen på Litteraturhuset i Oslo. Prisen er på 100 000 kroner. Dette er kortlista.

No image

Vil du teste ein ny versjon av ordbøkene?

(11.10.21) Bokmålsordboka og Nynorskordboka har fått ny utforming! Alle som vil, kan prøve betaversjonen og koma med tilbakemeldingar.

No image

Kven bør blir årets nynorskkommune 2021?

(1.9.21) Kulturdepartementet skal kåre vinnaren av prisen «Årets nynorskkommune» 2021. Prisen, som er på 100 000 kroner, går til ein kommune eller fylkeskommune som tar særleg godt vare på det nynorske skriftspråket.

No image

En ny tegnspråkpolitikk

(18.8.21) Regjeringen har opprettet et offentlig utvalg som skal utrede situasjonen for norsk tegnspråk. – Vi har store forventninger til dette viktige utredningsarbeidet, sier språkrådsdirektør Åse Wetås.

No image

Åse Wetås held fram som språkdirektør

(30.6.21) – Eg gler meg til å ta fatt på ein ny periode med store språkpolitiske ambisjonar, seier Wetås, som er tilsett for ein ny åremålsperiode på seks år.

Nytt nummer av Termposten!

(21.6.21) I sommarnummeret av Termposten kan du lese om lanseringa av den nye boka Helsespråk og om ordlista og språkspalta i Tidsskrift for Den norske legeforening. Du møter òg den eine redaktøren av Helsespråk, Erlend Hem, i portrettintervjuet.

No image

Fagspråk på norsk lønner seg

(18.6.21) NTNU følger ikke opp den norske språkpolitikken og sine egne språklige retningslinjer. Det er både uklokt og lovstridig.

No image

Velkommen til det nordiske språkmøtet 2021!

(4.6.21) Vi inviterer til digitalt nordisk språkmøte på en skjerm nær deg 26. og 27. august. I år er temaet språkteknologi, og du får møte fagfolk fra hele Norden.

No image

Nettkurs i stadnamnarbeid og stadnamnlova

(1.6.21) Har du ansvar for stadnamnsaker i kommunen du er tilsett i? Eller er du berre interessert i norske stadnamn, korleis dei blir behandla og kva for regelverk som ligg bak utfallet av stadnamnsaker? Du vil uansett ha god nytte av dette kurset.

No image

Gi EU-innvandrerne gratis opplæring i norsk

(26.5.21) Språkferdigheter er avgjørende for tilhørighet, livskvalitet og for å få uttelling for medbrakt kompetanse. Likevel har EU-borgere ingen lovpålagt rett til norskopplæring, og nesten 40 prosent av arbeidsinnvandrerne fra Polen og Litauen oppgir selv at de snakker dårlig norsk. Det er det på tide å gjøre noe med.

No image

Hurra for Nöörje!

(10.5.21) Vuodna, Nöörje, Norja og Norga. Norge har fått offisielle navn på de samiske språkene og på kvensk.

No image

Nynorskroboten krev omstilling, ikkje avvikling

(7.5.21) Geir Olav Kinn frå Norsk Lektorlag meiner at omsetjingsverktøyet Apertium er ei utfordring for lærarane når dei skal vurdere nynorsktekstar som elevane skriv. Kinn viser i innlegg i Aftenposten 21. april til at det no er mogleg å omsetje ein tekst frå bokmål til nynorsk på svært kort tid ved hjelp av Apertium. 

No image

Helsespråk – nettseminar og boklansering

(3.5.21) Fredag 21. mai kl. 10–12 inviterer Språkrådet i samarbeid med Direktoratet for e-helse, Helse sør-øst, Gruppe for norsk medisinsk fagspråk og Tidsskrift for Den norske legeforening til nettseminar og boklansering.

No image

Språkstrategier i høyere utdanning – virker de?

(30.4.21) Universiteter og høyskoler har ansvar for å utvikle og vedlikeholde norsk fagspråk, samtidig som de skal legge til rette for internasjonalisering. Denne språkskvisen har de egne strategier for å håndtere. Hvor godt fungerer disse strategiene? Hva skal til for at de skal virke bedre? Diku svarer i en fersk rapport.

No image

Årets vinner av Sørlandets litteraturpris er fra Lyngdal og jobber i Språkrådet

(23.4.21) Pål Kristian Eriksen ga ut boka Nye språk i Norge – en språkodyssé i 2019, og nå har leserne kåra den til Sørlandets beste bok innen sjangeren sakprosa. Prisen blir delt ut i dag, 23. april, på verdens bokdag.

Nasjonalbiblioteket legg til rette for taleattkjenning på nynorsk

(16.04.21) No blir det enklare og billigare å utvikle program som lèt deg styre mobiltelefonen ved hjelp av stemma eller får datamaskina til å lese opp kva som står i eit dokument på nynorsk, melder Nasjonalbiblioteket. Språkbanken har no gjort tilgjengeleg ei nynorsk uttaleordliste. – Denne uttaleordlista er ein viktig milepåle i arbeidet med å gjere nynorsk til eit sterkt bruksspråk òg i digitale løysingar, seier Språkrådets direktør Åse Wetås.

No image

Takk og språklov

(12.4.21) Norge har fått ny språklov. Den vil gi bedre sørvis fra staten og styrke den enkeltes rettigheter, og den vil bidra til å ta vare på språkmangfoldet. Språkrådet gratulerer.

No image

Til lukke med ny språklov

(26.3.21) Torsdag 25. mars handsama Stortinget regjeringas framlegg til ny språklov. Med denne lova får Noreg si første heilskaplege språklov, som skal fremje norsk språk på alle samfunnsområde og styrkje og verne alle dei offisielle språka i Noreg.

No image

Den viktige språkopplæringa

(17.3.21) – Dersom det skal stillast språkkrav til helsearbeidarar, er det viktig at dette går hand i hand med eit betre opplæringstilbod. Det seier Åse Wetås, direktør i Språkrådet, til spørsmålet om nasjonale krav til norskkunnskapar blant helsearbeidarar i Noreg.

No image

Språknytt: Språkfeil som irriterer

(8.3.21) Møt noen som irriterer seg mer eller mindre over de språkfeilene vi gjør. Og bli kjent med en som holder liv i norsken.

No image

Språkprisen 2021

(1.3.21) Har du lese framifrå nynorsk i sakprosa i det siste? Nominer forfattaren til Språkrådets språkpris. Alle kan nominere. Prisen er på 100 000 kroner.

No image

Språkbevisstheten ved norske læresteder øker

(12.2.21) Språkpolitiske retningslinjer ved universiteter og høyskoler skal regulere bruken av norsk og engelsk ved institusjonene. Men de virker ikke hvis ingen kjenner til dem.

No image

Godt nettår!

(13.1.21) Språkrådet kåret koronaen til årets ord i 2020. Men det var et annet koronaord som trakk flest lesere til språkrådet.no i fjor. Og er det forholdsregler eller forhåndsregler vi tar når vi vasker hendene? Det lurte mange på i 2020.

Publisert:13.01.2021 | Oppdatert:30.08.2021