Språkarbeid i det offentlege

No image

Språket i tekstar frå staten skal vere korrekt og klart, og statstilsette skal følgje gjeldande reglar for rettskriving og målbruk. Språkrådet hjelper statsorgan både med klarspråksarbeid og med nynorskarbeid.

Kom i målform, følg reglane i språklova

Lov om språk (språklova) regulerer bruken av nynorsk og bokmål i statstenesta.

Skriv klart, tenk på mottakaren

Stat og kommune gjev informasjon om rettar og plikter. Difor er det viktig at forvaltningsspråket er klart.

Skriv korrekt, sjekk teksten

Språklova seier at offentlege organ skal følgje den offisielle rettskrivinga for bokmål og nynorsk.

Statsorgan skal ha namn på norsk, både bokmål og nynorsk. Namna skal følgje offisiell rettskriving.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.07.2011 | Oppdatert:28.02.2023