Hopp til hovedinnhold

Namnelaging i staten

Alle namn på statlege organ og undereiningar (avdelingar, seksjonar, nemnder og andre) skal vere i samsvar med den offisielle rettskrivinga.

Statsorgan skal ha namn på både bokmål og nynorsk, eller namn som høver på båe skriftspråka.

Språkrådet skal gje statsorgan råd om skrivemåte og namneskikk før eit namn blir vedteke.

Språkrådet fører tilsyn med korleis statsorgana etterlever desse reglane.

Språkrådets retningslinjer for namnelaging i staten

§ 10 Offisiell rettskriving for bokmål og nynorsk

Offentlege organ skal følgje den offisielle rettskrivinga for bokmål og nynorsk.

Statsorgan skal ha namn på norsk, både bokmål og nynorsk. Namna skal følgje offisiell rettskriving.

Lenke til lova

Teiknspråkversjon

10. Navnelaging i staten