Norsk språkråd

Norsk språkråd vart skipa ved lov av 18. juni 1971 om Norsk språkråd og avløyste Norsk språknemnd.

Norsk språkråd var eit rådgjevande organ og vart som Norsk språknemnd underlagt det departementet som då heitte Kyrkje- og undervisningsdepartementet. Norsk språkråd begynte arbeidet i 1972.

Vi viser til vedlegga om lov og vedtekter.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter