No kan du nominere årets nynorskkommune 2019

Bur du i ein kommune som gjer eit godt og medvite arbeid for nynorsken? No kan du nominere kommunen din og bidra til at juryen får så mange gode kandidatar som mogeleg. For første gong opnar Kulturdepartementet for å inkludere nynorskvenlege språknøytrale kommunar.

Prisen går til ein kommune eller fylkeskommune som legg godt til rette for nynorsken, og vinnaren får 100 000 kroner. I vurderinga vil juryen sjå ekstra positivt på kommunar som har gjort eit godt og medvite arbeid for å sikre nynorsken i kommune- og fylkesreforma.

Alle som er stolte av nynorskarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen sin, kan føreslå ein kandidat til årets nynorskkommune. Det er òg fullt mogeleg å nominere kommunar som har vore med i tevlinga før. Kulturdepartementet vil dele ut prisen på eit frukostseminar i oktober.

–  Vi håpar ordførarar, tilsette i kommunane og innbyggjarar blir med på å nominere, seier Margrethe Kvarenes, juryleiar og seksjonssjef i Språkrådet.

Juryen vil elles prioritere kommunar eller fylkeskommunar som viser til

  • aktiv bruk og synleggjering av nynorsk i kommunale planar, kommunikasjonsarbeid og kulturarbeid
  • eigne retningsliner for nynorskbruk i kommunen og opplæringstilbod for tilsette
  • tiltak som fremjar bruk av nynorsk i næringslivet
  • opplæringstilbod for innvandrarar og flyktningar på nynorsk
  • tidleg nynorskinnsats i barnehagar og barneskule

I juryen sit også representantar for Nynorsk kultursentrum, Landssamanslutninga av nynorskkommunar, Noregs Mållag og KS.

Kommunar og fylkeskommunar kan nominerast fram til 1. oktober 2019.

Kontakt

seksjonssjef Margrethe Kvarenes, tlf. 948 94 789


Nominasjonsskjema:

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter