Hvem arbeider med terminologi i Norge?

Flere miljøer utvikler terminologi, enten i termlister eller i termbaser. Her er en oversikt.

Offentlig sektor
Arkivverket Kontakt: Hans Fredrik Berg
Biblioteksentralen Kontakt: Kjersti Feiring Myrtrøen
Brønnøysundregistrene Kontakt: Marit Torseth
Digitaliseringsdirektoratet (Standard for begrepsbeskrivelser) Kontakt: Jim Yang
Kartverket Kontakt: Åsmund Tjora
Kunnskaps- og likestillingsdepartementet Kontakt: Sverre Rustad
Lånekassa Kontakt: Gustav Aagesen
Miljødirektoratet Kontakt: Alice Gaustad
Nav Kontakt: Silje Emilienne Aanderud-Larsen
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Kontakt: Frode Sørskaar
Riksantikvaren Kontakt: Eva Christine Eide
Skatteetaten Kontakt: Siri Granerød / Begrepskatalogen
Statens vegvesen Kontakt: Espen Vaager
Statistisk sentralbyrå Kontakt: Anne Gro Hustoft
Tolketjenesten i Bergen kommune Kontakt: Jon Brodal
Unit Kontakt: Geir Magne Vangen
Utenriksdepartementet
(Enhet for EØS-oversettelser)
Kontakt: Siv Saure
Universiteter og høyskoler
Helsebiblioteket (MeSH) Kontakt: Sigrun Espelien Aasen
Termprosjekt i astronomi (UiO, Oslomet) Kontakt: Maria Hammerstrøm
Termprosjekt i celle- og molekylærbiologi (UiO, Oslo universitetssykehus, Bioteknologirådet) Kontakt: Tom Kristensen
(for begrepsharmonisering i UH-sektoren, se Kunnskapsdepartementet)  
Universitetet i Bergen (Termportalen) Kontakt: Marita Kristiansen
Universitets- og høyskolerådet Kontakt: Karina Lystad
Privat sektor / andre
Finans Norge (pensjonsordliste) Kontakt: Gry Nergård
Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) Kontakt: Leif T. Aanensen
Standard Norge (Snorre) Kontakt: Håvard Hjulstad

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:02.02.2018 | Oppdatert:22.04.2024