Statsspråk 3/2020

Statsspråk er eit blad med nyttige råd om praktisk språkbruk og godt språk i staten. Bladet er laga med tanke på statstilsette, men andre kan òg ha nytte av det.

Høgdepunkt
NHHs lokale i Bergen | Foto: Varde SolutionsSpråkleg dilemma
Korleis skal utdanningsinstitusjonane vera ein del av norsk samfunnsliv og samtidig oppfylle krava om internasjonalisering?
klarspråk.no - logoSlik er nye klarspråk.no (pdf)
Nettstedet klarspråk.no gjenoppstår i ny drakt! Etter en grundig revisjon av både innhold og utforming er nettsidene straks klare til bruk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter