Nynorskkurs

Språkrådet tilbyr nynorskkurs for grupper av statsansatte. For å få slike kurs må statsorganene selv gjøre en viss innsats. I tillegg holder vi åpne kurs for statsansatte med individuell påmelding.

Ingen nynorskkurs til statsorganene i 2023

På grunn av en svært presset ressurssituasjon hos oss tilbyr vi dessverre ikke nynorskkurs til statsorganene nå. Det er ikke avklart om tilbudet kommer tilbake, men det kommer i alle fall ikke til å skje i 2023.

Det er alltid mye nyttig å hente på nettsidene våre, f.eks. e-læringskurset «Oi, på nynorsk!», det nynorske øvingsrommet og nynorskhjelpsidene.

Generelt om nynorskkursene våre

Språkrådet tilbyr et generelt nynorskkurs på én eller to dager. På kurset går vi gjennom de viktigste delene av formverket og stilidealene i nynorsken. I tillegg kommer individuelt forarbeid og etterarbeid med oppfølging fra Språkrådet (etter avtale). Kursdeltakerne skal på forhånd sende inn tekster på nynorsk som de selv har skrevet, og som de får individuell tilbakemelding på.

Hvem kan få kurs?

For at kursene våre skal være så relevante og matnyttige som mulig, skreddersyr vi en del av dem etter oppdragsgiverens tekster. Tiden det tar, er vel anvendt. Vi legger vekt på at de som bestiller kurs fra oss, produserer tekster som skal ut til et større publikum. Det må være minst 10 deltakere på nynorskkursene.

Språkrådet tilbyr både nynorskkurs til statsorganer og åpne kurs (for statsansatte) med individuell påmelding. Statsorganer som ønsker kurs, må ta kontakt med oss i god tid før kurset skal holdes.

Hva koster det?

Språkrådets kurs er gratis for statsorganene, men oppdragsgiveren må dekke eventuelle utgifter til reise og opphold for inntil to kursholdere.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.11.2012 | Oppdatert:09.05.2023