Årets ord: Finanskrise

Bruken av ordet «finanskrise» eksploderte høsten 2008.

Tidlig i januar i år ble ordet subprime kåret til årets ord for 2007 av nettfinansavisen E24. Et søk i det elektroniske tekstarkivet Retriever viser 398 forekomster av ordet i 2007 og 365 hittil i inneværende år. Fenomenet har altså vært like mye omtalt i medier i år. Subprime var et nyord i norsk i 2007. Det er i Retriever registrert første gang i avisen Dagens Næringsliv 26. februar 2007.

Hvilket ord kunne man så kåre til årets ord i 2008? Det kan neppe råde noen tvil, det må bli finanskrise! I motsetning til subprime er finanskrise ikke et nyord. Et søk i Retriever gir et første tilslag fra 1947, og særlig lenger bakover går ikke materialet. Deretter er ordet registrert fra én til fire ganger i en del år fram til og med 1984. Så øker antall registreringer noe i årene fram til og med 2007, da det ble registrert brukt 218 ganger. I tidsrommet 1985–2007 var for øvrig 1998 et toppår. Da er ordet registrert brukt 598 ganger.

Høsten 2008 formelig eksploderer bruken av finanskrise og overskygger fullstendig subprime kvantitativt sett. Til og med 17. desember var finanskrise registrert brukt hele 10 732 ganger i inneværende år. Med unntak av april, da det ble registrert 113 brukstilfeller, oversteg ikke antall registreringer ett hundre før i september. Da var tallet 1 037 registrerte brukstilfeller i Retriever. Den nevnte brukseksplosjonen inntraff i oktober, med hele 3 907 registreringer. November hadde nesten samme bruksomfang, 3 412 registreringer. Tendensen for inneværende måned er omtrent den samme som for de to foregående. Ved midten av måneden er antall bruksregistreringer ca. 1 700. Det fins vel likevel et rimelig håp om at ordene jul og nyttår vil avløse finanskrise som mest brukte ord nå mot slutten av desember!

Ordet finanskrise er en «motivert» sammensetning fordi vi kan utlede helhetens betydning av betydningen av de to sammensetningsleddene finans og krise. Det dreier seg om en krise av finansiell art – det har vi alle forstått, og noen har merket det allerede.

Ordet subprime er ikke på samme måte motivert for nordmenn i dag. Ordet er egentlig er en kortform for den løse engelske sammensetningen subprime loan. Ordet er jo kommet inn i norsk fra engelsk, det forstår vi ut fra kombinasjonen av uttale og skrivemåte. Men egentlig er det satt sammen av latinske språkelementer: sub, som betyr 'under', og primus, som betyr 'først' eller 'best' (jf. prima, som vi sier på norsk). Subprime betyr derfor ordrett 'under det beste'. Et subprimelån er et lån der låntaker ikke stiller noen som helst sikkerhet for lånet. Tvert imot har låntaker lavere kredittverdighet enn det som er nødvendig for å være en «prima låntaker». Dermed blir lånet «subprime», og långiver løper en høy risiko for sine penger ved å låne dem ut. På norsk kan vi erstatte subprime (loan) med høyrisikoboliglån – tungt, men forholdsvis dekkende.

 

Publisert 17. desember 2008

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter