Årets ord: svineinfluensa

Selv om det var nærmest ukjent helt til slutten av april, er svineinfluensa ordet som mer enn noe annet har preget 2009.

I mediene og blant folk flest er nok svineinfluensa det mest brukte navnet på sykdommen som har det vitenskapelige navnet «influensa A (H1N1)». Sistnevnte er også det navnet helsemyndighetene bruker på sykdommen.

Inntil 23. april i år var ordet svineinfluensa brukt bare 17 ganger gjennom tidene i norsk presse, ifølge arkivet Atekst (Retriever), som samler avistekster fra mange år tilbake. 24. april kom meldingen om at en ny form for svineinfluensa hadde brutt ut i Mexico. I løpet av resten av året brukte norske aviser ordet mer enn 8500 ganger.

Ordet pandemi, som Bokmålsordboka forklarer som «epidemisk sykdom som brer seg fra land til land», har også vært mye brukt i 2009. Tidligere var det nok helst leger som visste hva en pandemi er, men i år har ordet blitt mer allment kjent. Nettstedet der myndighetene informerer om svineinfluensaen, har nettopp adressen www.pandemi.no.

Dramatiske hendelser og fenomener setter sterkt preg på ordbruken – og «årets ord» vil ofte være å finne i omtalen av slike saker. Tenk bare på tsunami i 2005 og finanskrise i 2008.

Men også ny teknologi setter spor i språket. I 2009 har aktiviteten i nettsamfunnet Twitter fått stor oppmerksomhet. I den sammenheng har nyordene tvitre og tvitring blitt brukt en del, samtidig som kvitre og kvitring har fått en ny betydning i tillegg til den opprinnelige.

Blant ordene som har preget språkbruken i Norge i 2009, finner vi ellers snikislamisering. Det var et nylaget ord, men vi vet ennå ikke om det er kommet for å bli i norsk.

 

Publisert 18. desember 2009

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:18.12.2009 | Oppdatert:04.08.2021