Styre 2010–2014

Styret for Språkrådet for perioden 2010–2014 bestod av medlemmer som var oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet, og medlemmer som representerte de ansatte. Styret ble oppnevnt for perioden november 2010 til 2014, men perioden ble prolongert ut 2015.

Helene Uri gikk ut av styret 20. februar 2013, og fra 14. august 2013 er Bodil Aurstad ny bokmålsrepresentant i styret.

Oppnevnt av Kulturdepartementet

 • Ottar Grepstad, Volda, leder, nynorskrepresentant
  (f. 1953, forfatter og direktør for Nynorsk kultursentrum, styremedlem i Språkrådet 2006–2010)
 • Åse Lill Kimestad, Mandal, nestleder, bokmålsrepresentant
  (f. 1955, rektor ved Vågsbygd videregående skole)
 • Bodil Aurstad, København, bokmålsrepresentant
  (f. 1970, seniorrådgiver i Nordisk ministerråds sekretariat)
 • Sigrun Høgetveit Berg, Tromsø, nynorskrepresentant
  (f. 1972, postdoktor ved UiT Norges arktiske universitet)
 • Ola T. Lånke, Voll, bokmålsrepresentant
  (f. 1948, ordfører i Rennebu kommune)
 • Trond Trosterud, Tromsø, nynorskrepresentant
  (f. 1962, professor i språkvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet)
 • Åse Wetås, Drammen, nynorskrepresentant
  (f. 1972, prosjektdirektør for Norsk Ordbok 2014)
  Gått ut av styret 3. juli 2015, tilsatt som direktør i Språkrådet.
 • Kamil Øzerk, Oslo, bokmålsrepresentant
  (f. 1954, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo)

Valgt av de ansatte

De to styremedlemmene som var valgt av de ansatte, var medlem og varamedlem i hver sin del av perioden:

 • Kjetil Aasen, Oslo, nynorskrepresentant, styremedlem andre del – erstattet Daniel Ims fra 6.2.2014 (f. 1978, rådgiver i Språkrådet)
 • Margrethe Kvarenes, Bærum, bokmålsrepresentant, styremedlem første del
  (f. 1969, seniorrådgiver i Språkrådet)

Varamedlemmer

 • Bente Christensen, Oslo, varamedlem for bokmålsrepresentantene
  (f. 1946, litteraturviter og oversetter)
 • Lars Rottem Krangnes, Oslo, varamedlem for nynorskrepresentantene
  (f. 1979, generalsekretær i Unge funksjonshemmede, varamedlem i styret i Språkrådet 2006–2010)

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.09.2006 | Oppdatert:15.01.2021