Felles løsninger krever felles begrepsforståelse

Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå (SSB) står bak a-ordningen, en felles løsning som samordner innrapportering av opplysninger om inntekts- og arbeidsforhold. Opplysningspliktige, som før måtte fylle ut fem ulike skjemaer, kan nå rapportere alt på ett sted elektronisk.

Fagbegreper defineres ofte ulikt, og det må gjøres et grundig koordineringsarbeid om felles løsninger i offentlig sektor skal fungere godt. Da a-ordningen ble innført, måtte de tre etatene forsøke å harmonisere mange av begrepene sine slik at de ble forstått helt likt. Begrepsarbeidet foregikk i arbeidsmøter der både jurister og fagpersoner fra de tre ulike etatene var involvert.

Det tre etatene samordnet begrepene på tre ulike måter:

1 Harmoniserte begreper

Etatene ble enige om én felles forståelse av begreper. Eksempel: begrepet inntekt, der de andre etatene tilpasset seg til skatteetatens definisjon.

2 Etatsspesifikke begreper

Etatene ble ikke enige, men ulikhetene ble avklart og tydeliggjort. Eksempel: begrepet arbeidstaker, som har to ulike definisjoner.

3 Nye begreper

Etatene opprettet helt nye fellesbegreper. Eksempel: opplysningspliktig og inntektsmottaker.

Språkrådet samarbeider med flere offentlige organisasjoner om å revidere forvaltningsstandarden for begrepskoordinering. Standarden skal være en hjelp til å samordne begrepene i offentlig forvaltning.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter