Norsk

Korleis blei norsk til norsk? Kva utvikling har språket vore gjennom? Kva veit vi om historia til orda våre?

Minoritetsspråk

Språkrådet arbeider for å bevare og fremme de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romanes og romani. Det er et mål i norsk språkpolitikk at vi skal ta vare på disse språkene.

Tegnspråk

Språkrådet arbeider for å styrke norsk tegnspråk og gir veiledning om språkloven.

Språka i Norden

Kva veit du om språka som blir brukte i Norden? Her finn du ein kort omtale av kvart av dei. Du finn også den same teksten på dei ulike språka, slik at du kan samanlikna tekstane og sjå kva som er likt, og kva skilnader som finst.

Publisert:09.12.2014 | Oppdatert:23.05.2023