Språkstyrking og fagspråk på norsk

Språkrådet engasjerer seg på samfunnsområder der norsk er under press fra engelsk, som høyere utdanning og forskning, terminologi, næringsliv og arbeidsliv og IKT. Arbeidet her blir gjort i samarbeid med viktige aktører i sektorene.

En oppgave Språkrådet har ført videre fra Norsk språkråd og har videreutviklet, er arbeidet for norsk terminologi og norsk fagspråk. I 2014 opprettet Språkrådet en egen seksjon for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning, der utvikling av norsk terminologi og fagspråk er et viktig arbeidsområde.

Språkrådet har rollen som nasjonalt samordningsorgan for terminologi. Gjennom prosjekt, kurs, rettledningsmateriell m.m. bidrar Språkrådet til at institusjoner utvikler og gjør terminologi på norsk tilgjengelig.

Språkrådet deler ut diplom for godt navnevett til bedrifter som har valgt gode og kreative norske navn. Dette begynte Norsk språkråd med i 1991.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.05.2020 | Oppdatert:18.01.2021