Forslag til ny forvaltningslov

No image

(15.3.2019) Forslag til ny forvaltningslov ble lagt fram i dag. Loven skal først og fremst gjelde for de forvaltningsorganene som hører til staten, fylkeskommunene og kommunene. Lovforslaget inneholder blant annet en bestemmelse om klart språk.

– Hvis dette blir vedtatt, er det historisk, sier direktør i Språkrådet, Åse Wetås. – Forslaget til ny forvaltningslov inneholder språklige krav. For det første sier lovforslaget at forvaltningsspråket er norsk. For det andre pålegges forvaltningsorganene å bruke et språk som er klart, presist og tilpasset mottakeren. Dessuten har lovutvalget lagt vekt på klart og forståelig språk i selve lovteksten. Det er rett og rimelig at sentrale lover som angår mange, blir skrevet slik at de er lette å forstå.

Språkrådet har kommet med innspill til forvaltningslovutvalget underveis og levert utkast til oversettelse av lovteksten til nynorsk. I NOU-en blir lovforslaget presentert både i bokmålsversjon og nynorskversjon.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:15.03.2019 | Oppdatert:09.08.2019