FNs internasjonale dag for tegnspråk

No image

(23.9.19) I dag er det den internasjonale dagen for tegnspråk, som markeres over hele verden. Dagen ble innstiftet av FNs generalforsamling, og datoen ble valgt fordi Verdensforbundet for døve ble opprettet på denne dagen i 1951.

Norsk tegnspråk er anerkjent som et fullverdig språk. At språket er fullverdig, betyr at det har slik status at det kan brukes i alle sammenhenger, og at det har utviklet et spesialisert ordforråd som gjør at det er i levende bruk i alle deler av samfunnslivet, på alle språklige bruksområder og i alle språklige bruksfunksjoner.

Opplæringsloven gir rett til undervisning i og på tegnspråk. Retten gjelder både grunnskole og videregående skole, med egne læreplaner.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.09.2019 | Oppdatert:23.09.2019