Språklig balansegang – seminar om norsk og engelsk i akademia

No image

(14.1.19) Er engelsk i ferd med å ta over på universiteter og høgskoler? Blir norsk et kjøkkenbordspråk og engelsk det språket som brukes i faglige sammenhenger? Dette er blant spørsmålene som vil bli diskutert på frokostseminarer i Stavanger, Kristiansand og Hamar i februar og mars. Og du kan bli med.

Får studentene gode nok ferdigheter i norsk fagspråk til å kommunisere klart og presist i et norskspråklig arbeidsliv og til å delta i den norske offentligheten etter endte studier?  Har utdanningsinstitusjonene funnet oppskriften på en språklig balansegang mellom norsk og engelsk?

Et velfungerende norsk arbeidsliv er avhengig av at kandidatene behersker norsk fagspråk etter endt utdannelse. Samtidig er et levende og oppdatert norsk fagspråk en forutsetning for en opplyst samfunnsdebatt. Det skjer ikke uten at universitetene og høyskolene tar sitt språklige ansvar.

På disse frokostseminarene ønsker Språkrådet å belyse hva som er situasjonen ved universitetene og høyskolene, og hvordan de håndterer balansen mellom internasjonalisering og det norske samfunnets behov – mellom engelsk og norsk. Hvordan kan universitetene og høyskolene lære av hverandre og samarbeide for å sikre gode språkvalg?

Stavanger, Stavanger konserthus, VIP Lounge, 8. februar (påmelding)

 • Marit Boyesen, rektor, Universitetet i Stavanger
 • Liv Reidun Grimstvedt, prorektor, Høgskulen på Vestlandet
 • Åse Wetås, direktør, Språkrådet
 • Marita Kristiansen, leder, Språkrådets fagråd for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning

Hamar, Hamar kulturhus, 15. februar (påmelding)

 • Kathrine Skretting, rektor, Høgskolen i Innlandet
 • Curt Rice, rektor, Oslomet
 • Åse Wetås, direktør, Språkrådet
 • Marita Kristiansen, leder, Språkrådets fagråd for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning

Kristiansand, Kilden konserthus, Frihavn, 15. mars (påmelding)

 • Petter Aasen, rektor, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Astrid Birgitte Eggen, viserektor, Universitetet i Agder
 • Åse Wetås, direktør, Språkrådet
 • Marita Kristiansen, leder, Språkrådets fagråd for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning

Alle møtene varer fra kl. 09.00–10.30. Det vil bli servert kaffe/te og lett frokost fra kl. 08.30.

Velkommen!

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:14.01.2019 | Oppdatert:09.08.2019