Terminologikurs i Bergen 22. november

No image

(14.10.19) Språkrådet tilbyr et heldags grunnkurs i terminologi(arbeid). Kurset holdes i år på Litteraturhuset i Bergen. Det er gratis å delta, og vi har plass til 30 deltakere.

Hva inneholder kurset?

På kurset tar vi for oss terminologiens grunnelementer, det vil si referent, begrep, definisjon og term. Vi viser hvordan begreper er knyttet til hverandre ved hjelp av begrepsrelasjoner, og hvordan man skriver definisjoner. Vi ser på hva som kjennetegner en god term og ekvivalens mellom begreper, og i tillegg presenterer vi nyttige terminologiressurser. På kurset veksler vi mellom forelesninger og praktiske øvelser.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som har bruk for terminologikunnskap i forbindelse med kunnskapsorganisering, informasjonsforvaltning og begrepsmodellering, teknisk dokumentasjon, faglitterært forfatterskap, undervisning og oversettelse. Kurset krever ikke språkvitenskapelige forkunnskaper.

Du kan melde deg på kurset ved å sende en e-post til marianne.aasgaard@sprakradet.no med «Terminologikurs 22.11.2019» i emnefeltet. Oppgi fullt navn og yrke.

Påmeldingsfrist: fredag 15. november

Kurset begynner kl. 9.30 og slutter kl. 15.30. Lunsj er inkludert. Det blir registrering fra kl. 9.00.

Kurslokale: Litteraturhuset i Bergen (rom: Olav H. Hauge), Østre Skostredet 5-7, Bergen

Kursmateriell blir delt ut ved kursstart.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter