Språknytt 4/2012

I Språknytt nr. 4/2012 kan du blant annet lese disse sakene:

  • Davy Wathne er kjent for sine sterke meninger og stødige språk. Han forteller om sitt forhold til pressespråk og sine erfaringer med sportsspråket.
  • Nordmenn tar stadig opp lånord fra den italienske matverdenen, så det handler ikke lenger bare om pizza og pasta, men også om ciabatta, minestrone og tiramisu.
  • Vi bruker mange typer kallenavn på hverandre. Finnes det noen fellestrekk mellom bruken av slike kjælenavn i norsk og tysk?

Videre kan du lese om årets vinnere av Språkprisengrunnloven i nye språkdrakter og dubbing på godt og vondt.

Språknytt 3/2012

Språknytt 3/2012I Språknytt nr. 3/2012 kan du blant anna lese desse sakene:

  • Stadig færre nordmenn studerer tysk, men interessa for språket veks blant studentane og i samfunnet elles.
  • Les om ei ny nordisk nettordbok for barn og ungdom som er ein nettressurs i grannespråksundervisninga i dei skandinaviske skolane.
  • Er norsk pensumlitteratur på veg ut av undervisninga ved norske lærestader?

Vidare kan du lese om bruken av smilefjesterminologiarbeidet i privat sektor og korleis metaforar pregar fagspråk.

Språknytt 1/2012

Språknytt 1/2012I Språknytt nr. 1/2012 kan du blant anna lese desse sakene:

  • Politimeister Ellen Katrine Hætta fortel om virket sitt som samisk jurist og møtet med tolka språk i rettssalen.
  • Patentstyret forklarer korleis ein kan få einerett på ord.
  • Australiaren Neil James formidlar kunnskap om det internasjonale fagfeltet klarspråk.
  • Spanskfilologar samanliknar faste språklege uttrykk i spansk og norsk.

Vidare kan du lese om behandlinga av klager på mållovaTermbasen SNORRE og ordet nettbrett.

Publisert:12.01.2015 | Oppdatert:08.06.2015