Termbasen SNORRE

Terminologidatabasen SNORRE ble lansert i oktober i fjor og er nå fritt tilgjengelig for søk blant termer på nynorsk, bokmål, engelsk, tysk og fransk. Med totalt rundt 200 000 termer er SNORRE en av landets største terminologisamlinger.

AV KJERSTI DRØSDAL VIKØREN

I samarbeid med Språkrådets terminologitjeneste og med støtte fra Kulturdepartementet har Standard Norge utarbeidet termbasen SNORRE, en av Norges største terminologidatabaser med kvalitetssikret terminologi fra mange fagområder. Termbasen er integrert i Standard Norges nettside, standard.no, og kan også brukes direkte gjennom termbasen.no.

Omfattende og kvalitetssikret

Omfanget av termer i SNORRE kommer av at det siden midten av 1990-tallet er blitt registrert terminologi som er utviklet eller samlet i forbindelse med standardiseringsarbeid, i elektroniske databaser. Hovedtyngden av materialet er primært hentet fra oversettelser fra engelsk til norsk av europeiske og internasjonale standarder. Standard Norge utgir standarder på de fleste områder, og utviklingen av terminologi er omfattende.

Standarder har terminologikapitler som angir sentrale termer og definerer dem med henblikk på den bestemte standarden de forekommer i. Standard Norge utgir også rene terminologistandarder med termer som gjelder for flere beslektede standarder. Både termer og øvrig innhold i standardene går igjennom en grundig kvalitetskontroll, som blir utført av lingvister og relevante fageksperter. Derfor er standarder en meget verdifull kilde til kvalitetssikret terminologi.

Mange fagområder

I SNORRE er terminologi fra et bredt utvalg av fagområder samlet i én database. Bedriftsorganisasjon, næringsmiddelteknologi, universell utforming, sportsutstyr og sportsanlegg er noen eksempler på de mange områdene som er representert. Termbasen inneholder mye miljøterminologi siden termene fra miljøtermbasen Milterm er innlemmet. SNORRE har også med mange byggtekniske termer fordi det er oversatt mye på standardiseringsområdet bygg, anlegg og eiendom.

Termer på nynorsk

SNORRE utgjør et stort løft for norsk terminologi og spesielt for terminologi på nynorsk. Opprinnelig forelå de norske termene i bokmålsform, men før termbasen ble gjort tilgjengelig, ble bokmålstermene oversatt til nynorsk. Intensjonen er at de to målformene skal være likestilte i SNORRE, og at norske termer skal foreligge i begge målformer. SNORRE gir brukerne tilgang til rundt 50 000 nynorske termer, noe som innebærer en viktig domenegevinst for nynorsk fagspråk.

Moderne teknologi

Termbasen SNORRE er en nyutviklet database med et moderne grensesnitt for søk. I SNORRE kan brukerne enkelt søke blant termer, definisjoner og annen informasjon. Det eneste som kreves, er at man skriver inn et søkeuttrykk. Men ønsker man å gjøre mer avanserte søk, er det mulig å angi en rekke kriterier, som ønsket fagområde eller hvilke deler av termpostene man ønsker å søke i (f.eks. kun blant definisjoner).

SNORRE tillater dessuten brukerne å filtrere søkeresultatene etter ulike kriterier. For eksempel kan man velge å utelukkende få vist treff i termposter fra en spesifikk standard, eller bare termposter der man har fått treff i termer på et bestemt språk. Det kan være svært hensiktsmessig ved søk som returnerer mange treff i databasen.

Termposter i SNORRE

Innholdet i de ulike termpostene varierer ut fra hvor mange språk som er representert, og hvor mye informasjon som foreligger for de ulike språkene. Postene i SNORRE inneholder normalt termer i tillegg til informasjon om kilder og fagområder, og i mange tilfeller også definisjoner, kommentarer og lignende.

I tillegg til å søke på termer enkeltvis er det mulig å søke i databasen etter lister over termer som er hentet fra en bestemt kilde eller et spesifikt fagområde. Man kan velge å få vist alle termer som er tilknyttet en kilde eller et fagområde angitt i en termpost. Alternativt kan man utføre åpne søk etter termlister fra SNORREs forside.

En kopling mellom kildehenvisningene i termpostene og en nettside med produktinformasjon gjør det mulig både å lese om hva de ulike standardene omhandler, og å åpne standardenes fem første sider for å se hva de inneholder. På denne måten kan brukerne av termbasen SNORRE finne nyttig informasjon om kildetekstene som termmaterialet er hentet fra, og om termenes bakgrunn.

Oppdateres kontinuerlig

Det er ingen tvil om at SNORRE er blitt godt mottatt siden lanseringen i høst. Termbasen er godt besøkt og har fått positive tilbakemeldinger. Mye tyder på at SNORRE kommer til å spille en viktig rolle som kilde til kvalitetssikret norsk terminologi. Standard Norge gir fortløpende ut nye standarder, og ny terminologi fra ulike fagområder legges til i termbasen. Kontinuerlig oppdatering av databasen betyr at SNORRE stadig blir en enda bedre kilde til terminologi.

Fordeler med SNORRE

  • fritt og gratis tilgjengelig for søk
  • stort omfang av termer på flere språk
  • kvalitetssikret terminologi
  • mange fagområder samlet i én database
  • nynorsk og bokmål likestilt
  • moderne søkegrensesnitt som gjør det mulig å søke på både termer og termlister samt få informasjon om standarder
  • kontinuerlig oppdatering

 

-- Kjersti Drøsdal Vikøren er cand.philol. og ansatt i Standard Norge, der hun leder prosjektet for tilgjengeliggjøring av terminologi.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:15.03.2012 | Oppdatert:09.06.2015