Språknytt 2/2012

Språknytt er Språkrådets blad for alle språkinteresserte. God lesing!

Språknytt 2/2012I Språknytt nr. 2/2012 er det blant anna ein temadel om Knud Knudsen:

Videre kan du lese om revisjonen av læreplanene i norskfaget, nynorsk og bokmål i et direktorat og Internett som språklig lekeplass.

Smakebitar
Intervjuet
INI, OPS, DVU utkjemper for tiden et slag mot TBF-er og annet stammespråk.
Men det er ikke så lett å overvinne de kryptiske forkortelsene og passive formuleringene som hemmer dialogen selv fagfolk imellom.
Knudsen og Ibsen
Knud Knudsen hadde stor påvirkning på samtiden og var på mange måter forut for sin tid. Han satte blant annet spor hos Henrik Ibsen, som gav Knudsen hovedæren for sin språklige vekkelse.
Språkreformatoren Knud Knudsen 
Knud Knudsen har blitt kalt riksmålets fader og bokmålets bestefar, og en kunne legge til samnorskens eller samnorsktankens far, eller oldefar, i denne stamtavla. Sjøl følte han seg i skyggen av sin samtidige konkurrent Ivar Aasen, men det spørs om han ikke har hatt større betydning for norsk språkutvikling enn Aasen eller noen annen.
Kolofon

Ansvarleg redaktør: Arnfinn Muruvik Vonen
Informasjonssjef: Svein Arne Orvik
Redaktørar: Erlend Lønnum og Åsta Norheim
Signerte artiklar frå eksterne skribentar står for forfattaren sitt syn.
Ettertrykk tillate når kjelda er oppgitt.
ISSN 0333-3825 (prenta utgåve)
Omslagsbilete: Byste av Knud Knudsen, utført av Jo Visdal i 1889

Redaksjonen avslutta 27.4.2012

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:18.05.2012 | Oppdatert:08.06.2015