SNORRE fra et brukerperspektiv

Jeg har hatt gleden av å følge Standard Norges terminologidatabase SNORRE som deltaker i styringsgruppen og har hatt anledning til komme med innspill til utviklingen underveis. Her følger noen betraktinger om termbasens nytteverdi og funksjonalitet.

AV GISLE ANDERSEN

Standard Norges termbase er egentlig en sammenslåing av to tidligere termbaser som til sammen inneholder over 200 000 termer fordelt på ca. 50 000 termposter fra en lang rekke fagområder. Jeg vil ikke nøle med å karakterisere dette som noe av det viktigste som har skjedd på terminologifeltet i Norge på lang tid. Prosjektet har gjort at svært omfattende terminologiressurser er blitt allment tilgjengelig for brukere. Det er til nytte for alle som arbeider med fagspråk i Norge, slik som oversettere, lærebokforfattere og fageksperter.

Gode søkefunksjoner

Det er også grunn til å fremheve det brede faglige innholdet i termbasen. Områder som miljø og bærekraft, bygg, anlegg og eiendom er særlig godt representert, men her finnes også terminologi fra områder som arbeidsmiljø, bedriftsorganisasjon og -ledelse, fiskeri, forbrukerspørsmål, helse og IKT.

Jeg har undersøkt en del sider ved termbasen og dens funksjonalitet. Søkevinduet er svært enkelt å bruke, og et vanlig søk gir treff på termposter som inneholder søkestrengen blant termer, definisjoner og merknader på alle tilgjengelige språk. Man kan også velge å begrense søket ved hjelp av et utvidet søk. Det gir mulighet for å søke på innhold som begynner på, inneholder eller er lik den søkestrengen man taster inn. Videre kan man begrense søket til et bestemt språk blant dem som finnes i basen (bokmål, nynorsk, engelsk, tysk og fransk), og man kan spesifisere om søket skal gjelde bare termer, definisjoner eller hele termposten. Men den viktigste funksjonen i det utvidete søket er at man kan begrense søket i henhold til hvilken kilde termposten er hentet fra (hvilket oftest betyr en bestemt standard). Dette er imidlertid ikke helt enkelt, fordi man må slå opp kildeforkortelser fra en egen liste. Her kunne nok en nedtrekksmeny gjort livet enklere for brukeren.

Søkeresultatet er greit og oversiktlig og angir termer, definisjoner, kildeinformasjon og språk for de termpostene som vises. Herfra kan man gå videre til selve termposten og se all informasjon, for eksempel definisjoner og benevnelser på ulike språk, og det er svært nyttig for oversettere og andre språkarbeidere.

Mer fleksibilitet

Man kan også enkelt avgrense trefflisten ved å klikke på lenker i en sidemeny. Jeg kunne nok ha ønsket meg noe større fleksibilitet i resultatvisningen. Man er tvunget til å vise ti treff om gangen, og noen mulighet for å laste ned alle treffene under ett finnes ikke. For en oversetter som skal jobbe med et bestemt fagområde, ville det vært gunstig om man hadde kunnet laste ned alle treffene i én operasjon (f.eks. alle termposter som inneholder miljø-). En eksporteringsfunksjon for slike resultatlister står dessuten også på min ønskeliste. For øvrig er funksjonen «Vis termer i kilden» svært nyttig, fordi den gir en samlet oversikt over begrepsinventaret knyttet til et bestemt fagområde. Kombinert med søkebegrensingen for språk gir dette en grei oversikt over språkspesifikke termer innen et fagområde knyttet til en bestemt standard.

 

-- Gisle Andersen er førsteamanuensis ved Norges handelshøgskole.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:15.03.2012 | Oppdatert:09.06.2015