Klipp

DET ER MYE VERRE det vi holder på med i helsetjenesten. Her myldrer det av engelske ord og utrykk, og vi bruker dem med den største selvfølgelighet. Er det fordi vi tror at kvaliteten på det vi driver med, høres bedre ut når vi ikke bruker norske ord? Alle prosjekter med respekt for seg selv må ha en kick-off. Første gangen jeg deltok på noe slikt, ble jeg skuffet. Jeg hadde sett for meg ballonger, rå musikk, god mat, motivatorer og jubelrop, men det var bare et enkelt oppstartmøte på et kjedelig kontor. Så hvorfor ikke bare kalle det for et oppstartmøte? Prosjektet blir ikke bedre med kick-off. I prosjektene våre har vi også en release, og på et avgjørende tidspunkt er det go-/no go-møte. I prosjektrapportene skal det presenteres et business case, og når vi gjennomfører en risiko- og sårbarhetsanalyse, er det viktig å tenke worst case.

Lars Kittilsen, i Dagens Medisin

***

KULTURMINISTER TRINE SKEI GRANDE (V) sier til NTB at [nynorsk]roboten har bidratt til en positiv økning av nyheter på nynorsk. – Roboten er et eksempel på innovasjon innenfor norsk språkteknologi, et felt som trenger vekst og som vi i regjeringen støtter. Vi trenger store og små aktører som jobber for å styrke norsk språk, og Nynorsk pressekontor har vist seg som en solid, effektiv og visjonær aktør med relevans langt utenfor det som kan beskrives som deres primæroppdrag. […] – Vi vet jo at bokmål dominerer i redaksjonene, og dette utgjør et press på norsk språk. Derfor trenger vi noen som utjevner balansen mellom nynorsk og bokmål i mediesektoren. At Nynorsk pressekontor leverer nyhetsstoff, åpner jo selvfølgelig for mer nynorskstoff i flere aviser, og utgjør derfor en stor forskjell for nynorsk som avisspråk.

kulturminister Trine Skei Grande, til NTB

***

KVA ER ELLES VERDT å merke seg som hovudpunkt i [språk]lova? […] Eitt område (minst) er fråverande: Talemålet. For norsk språk er vel ikkje minst talemålet?! Men kva slags lovfesting kunne det vere tale (!) om? Bør dokumentasjonsarbeidet og språksamlingane (målføre, dokumentert talemålsutvikling, stadnamn) ha lovfesta sikring? Kva med å lovfeste retten til å bruke dialekten i alle offentlege samanhengar. Ville ikkje det vere med på å synleggjere og stadfeste eit viktig og demokratisk fenomen her i landet?

Øyvind Fenne, i Romsdals Budstikke

***

AT SKULANE I SANDNES vil bruka det engelske aktivitetsspelet «Beat the street» for å gjera elevane meir fysisk aktive, har fått folk til å kontakta Språkrådet. Språkdirektøren forstår at folk reagerer. – Eg forstår dei. Norsk språk er under press, seier språkdirektør Åse Wetås til NRK. Ho peikar på at barn blir utsette for engelsk påverknad frå mange hald, og meiner skulane har eit spesielt ansvar for å motverka denne utviklinga. – Det er spesielt viktig at skulane er gode rollemodellar. Sidan dette spelet er tenkt brukt også i skulen, ville det vore eit godt høve til å gje det eit norsk namn, seier ho.

språkdirektør Åse Wetås, til Nynorsk Pressekontor

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.12.2019 | Oppdatert:06.12.2019