Kort


Nordisk språkmøte

Det 59. nordiske språkmøtet blir arrangert 30.–31. august på Holmenkollen Park Hotel Rica i Oslo. Temaet er nordisk tv-teksting. Det kjem foredragshaldarar frå heile Norden, og det blir paneldebatt. Konferansen blir avslutta med ei utflukt. Dette er ein open nordisk konferanse for filologar, tekstarar, omsetjarar, mediefolk, lærarar og andre interesserte.


Euralex 2012

Konferanse om norskfaget og nynorsknormen Euralex 2012 blir arrangert på Blindern i Oslo 7.−11. august. Det er den 15. konferansen i rekkja av europeiske leksikografikonferansar. Konferansen blir arrangert av Institutt for lingvistiske og nordiske studium ved Universitetet i Oslo og Språkrådet. Det blir parallelleforedrag, mottaking i Rådhuset og middag på Kon-Tiki Museet. Euralex er ein internasjonal konferanse for leksikografar og alle andre som interesserer seg for leksikografi. Vi reknar med 200–300 deltakarar. Konferansespråket er engelsk.


Konferanse om norskfaget og nynorsknormen

Språkrådets fagråd for skole og offentlig forvaltning og Nynorsksenteret arrangerer konferanse om revisjonen av norskfaget og den nye normen for nynorsk på Royal Christiania hotell i Oslo 25.–26. oktober. Jan Inge Sørbø vil holde foredrag om temaet «Tospråk og danning», Gunnar Skirbekk vil snakke om norskfaget i dag, Aud Søyland vil presentere den nye nynorsknormalen, og Bodil Aurstad tar for seg det nordiske perspektivet. Endelig program oginformasjon om påmelding blir lagt ut på Språkrådets nettsider i september.


Internasjonalt toppmøte om terminologi i Oslo

Språkrådet er vert for det sjette internasjonale terminologitoppmøtet 11.–12. oktober. Arrangementet finner sted på Soria Moria hotell og konferansesenter i Oslo. Språkrådet har i perioden 2011–2012 ledervervet i Den europeiske terminologiforening (EAFT) og står som arrangør i samarbeid med foreningen.

Konferansen belyser temaet «Terminologi – ansvar og bevissthet» gjennom et hovedforedrag og påfølgende foredrag i fire seksjoner med hvert sitt undertema. Det skal dessuten deles ut to internasjonale terminologipriser for masteroppgaver eller doktoravhandlinger som har utmerket seg på fagområdet. Arrangementet blir avsluttet med EAFTs generalforsamling. Konferanse-språkene er engelsk og fransk, og det blir tolkning mellom dem begge dager.

10. oktober skal det være to forarrangementer samme sted: et nasjonalt grunnleggende terminologikurs og et internasjonalt arbeidsseminar om nasjonale termdatabanker.


Ny brosjyre fra Språkrådet

Mange statsansatte kommer ofte ut for spørsmål som gjelder målloven. Nå kan de få hjelp til det de måtte lure på, i den nye brosjyren «Nynorsk i staten. Reglar og råd». Brosjyren inneholder de viktigste reglene og prinsippene for god målbruk i alle typer statsorganer. I tillegg er det en oversikt over nyttige hjelpemidler og informasjon om hva slags hjelp Språkrådet kan tilby. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk utgave, og papirversjonen kan bestilles fra Språkrådet.

 


Ny rettskriving – nytt nynorskkurs

I juni lanserer Språkrådet eit heilt nytt kurs på www.sprakradet.no for elevar, offentleg tilsette og alle som vil bli gode i nynorsk. Kurset byggjer på den nye nynorskrettskrivinga som gjeld frå 1. august 2012. Ein viktig del av kurset er eit øvingsrom med interaktive oppgåver der ein kan teste seg sjølv i nynorsk grammatikk og rettskriving. Her kan elevar og offentleg tilsette velje øvingar som er skreddarsydde for kvar av dei to gruppene. Andre kan også ha nytte av øvingane. Sjå nettstaden vår for meir informasjon.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:01.06.2012 | Oppdatert:13.04.2021