Konferansetime

Forsking og utviklingsarbeid er en viktig del av arbeidet ved mange virksomheter, og med dette følger det gjerne konferanser, der en legger fram nye funn eller drøfter ulike emner. 

Det er ikke til å undres over at ulike engelske konferanseord er kjent i mange miljøer, men når teksten ellers er på norsk, mener vi det vil passe godt med norske alternativ. I mange tilfeller er det alt i bruk slike, og vi vil her formidle et knippe av dem.

Papers og abstracts

Det sentrale på mange konferanser er det som på engelsk oftest kalles paper. At det blir kalt ’papir’, kommer av at det ligger en skriftlig komposisjon til grunn, sjøl om framføringa stort sett er muntlig. De som bruker norske ord om dette, velger stort sett å kalle det innlegg, men mer omfattende framstillinger kan også presiseres som foredrag.

I konferansesammenheng er paper/innlegg nært knytta til abstract, det de fleste av oss må sende inn for å kunne få holde innlegget. Hva kalles det på norsk? Det er mulig å danne et norsktilpassa abstrakt også, men vi foretrekker det etablerte og lettforståelige sammendraget. Når det inviteres til å sende inn sammendrag av innlegga, kan det på engelsk kalles både call for papers, call for abstracts eller call for participation. Også på norsk ser vi at innkalling er noe brukt, men det synes å være vanligere med invitasjon (også innbydelse/innbyding) eller bare å la dette komme fram av et rundskriv. Sjølve innbydelsen kan gjerne kalles invitasjon til konferanse på norsk, men vi ser også at det blir invitert til bidrag eller til innlegg.

Hovedinnlegg og dugnadsgrupper

På en del konferanser blir noen foredragsholdere kalt keynote speaker. Med et litt annet fokus kan dette på norsk gjøres om til hovedinnlegg, eller i en del sammenhenger åpningsinnlegg. Videre kan konferansen være delt inn i ulike sesjoner. Rundebordssesjon har vi oversatt direkte fra engelsk round table sessions, mens vi ser at workshop både blir oversatt til verksted og til det kreative dugnadsgruppe.

Det egentlige papiret

Det som virkelig er tilpassa papirformatet, er det som kommer etter innlegget på konferansen – nemlig artikkelen. De innlegga som blir viderearbeida til artikler, kommer gjerne på trykk som proceedings eller selected papers på engelsk, mens det på norsk heller blir presisert som (utvalgte) artikler. Men før det kommer så langt, har artikkelen helst vært gjennom ei fagfellevurdering, norsk for peer review

 

-- Av Daniel G. Ims, rådgiver i Språkrådet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:01.06.2012 | Oppdatert:27.05.2015