Navnebruk i den spansktalende verden

AV OTTO PRYTZ

I det spanske språkområdet har borgerne offisielt to etternavn. Det første er farens første etternavn, det andre er moras første etternavn. hvis f.eks. Plácido Domingo giftet seg med Teresa Berganza og de fikk barn sammen, ville barna få etternavnet Domingo Berganza. I sjeldne tilfeller, hvis f.eks. begge etternavnene er svært vanlige, kan en bruke begge etternavnene til faren pluss begge moras etternavn, vanligvis med «y» (= «og») mellom navnegruppene. Hvis både far og mor har Pérez som første etternavn, skulle barna hete Pérez Pérez. Men om faren heter Pérez Gómez og mora heter Pérez Fernández, kan barna kalle seg Pérez Gómez y Pérez Fernández.

Både menn og kvinner beholder i prinsippet de etternavnene de er født med, livet ut. Når ei kvinne gifter seg, er det imidlertid ikke uvanlig at hun benevnes med sitt første etternavn, fulgt av preposisjonen «de» pluss ektemannens første etternavn. Men i offisielle dokumenter beholder hun sine «pikenavn». Kona mi hette Pilar Menéndez Pérez før hun giftet seg, og det vil hun fortsette å hete til sin død. Men i Spania kan hun nå omtales som Pilar Menéndez de Prytz.

I praksis nøyer en seg ofte med det første etternavnet. Mange spanskskrivende forfatteres andre etternavn er ukjent for folk flest. Det gjelder f.eks. Isabel Allende, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Camilo José Cela, Laura Esquivel, for bare å nevne noen av de mest kjente. Og det gjelder sangerne Plácido Domingo og Teresa Berganza, som jeg så frekt førte sammen i begynnelsen av denne artikkelen.

Navnelister, f.eks. telefonkataloger, alfabetiseres etter det første etternavnet. Skal en i en bokkatalog leite etter Federico García Lorca, må en altså slå opp på «G». Det samme må en om en skal leite etter Gabriel García Márquez. Siden Lorca kommer foran Márquez i alfabetet, vil García Lorca stå foran García Márquez. Alfabetiseringskriterium nr. 2 er altså det andre etternavnet, mens fornavnet er kriterium nr. 3.

At disse to forfatterne gjerne kalles Lorca og Márquez i dagligtale, skyldes at García er omtrent like vanlig som etternavn i det spanske språkområdet som Olsen i Norge. Det korrekte er altså å kalle dem hhv. García Lorca og García Márquez. Det ville også være korrekt å kalle begge bare García, men det er ikke særlig praktisk!

 

-- Otto Prytz er amanuensis ved ibero-romansk avdeling, Universitetet i Oslo.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:25.11.2003 | Oppdatert:30.06.2015