Småstoff


Professor Kåre Lilleholt ny leiar i Norsk språkråd

Professor Kåre Lilleholt vart vald til leiar for nynorskseksjonen i Norsk språkråd og direktør Ola Haugen for bokmålsseksjonen då det nye rådet for 1996–1999 møttest for å konstituere seg på årsmøtet i januar. Kåre Lilleholt er leiar for styret i 1996. Desse vart med i styret: professor Kåre Lilleholt, direktør Ola Haugen, professor Jan Terje Faarlund, professor Dag Gundersen, hovudlærar Kari Haave og rektor Aslaug Ligaard.

På årsmøtet vart det også valt ny fagnemnd for 1996. Desse vart med i nemnda: professor Dag Gundersen (bokmål), leiar, professor Jan Terje Faarlund (nynorsk), nestleiar, undervisningsinspektør Jan. E. Byberg (nynorsk), professor Kirsti Koch Christensen (bokmål), førsteamanuensis Tor Guttu (bokmål), førsteamanuensis Lars Anders Kulbrandstad (bokmål), førstekonsulent Aud-Kirsti Pedersen (nynorsk), professor Helge Sandøy (nynorsk).

Eksamensoppgåver på begge målformer

Eksamensoppgåver ved universitet og statlege høgskular skal som hovudregel liggje føre både på bokmål og nynorsk. Alternativt kan lærestadene skaffe seg oversikt over målønska til kandidatane og gi oppgåvene på bokmål eller nynorsk etter ønske. Dette er fastsett i forskriftene om målform i eksamensoppgåver. Reglane gjeld eksamensoppgåver i andre fag enn norsk.

Norsk språkråd har det siste året gått gjennom rutinane ved universiteta og dei statlege høgskulane på dette feltet. Gjennomgangen har på den eine sida vist at praksis ofte ikkje har vore i samsvar med forskriftene, på den andre sida at universiteta og høgskulane har vore raske til å rette på rutinane når dei har fått melding frå Språkrådet om det. Dei fleste lærestadene har lagt om ordningane frå og med vårsemesteret 1996, nokre få institusjonar endrar praksis frå og med hausten 1996.

«Det står i sju steiner»

Dette uttrykket, som er godt kjent iallfall på Møre-kysten, betyr at noe står helt fast, en kommer ingen vei med det. Oftest har det denne formen, «Det...», men vi har det også belagt med «Motoren står i sju steiner», om en som ikke fikk startet båten og dermed ikke kom seg på fisketur. Vanligst er det brukt i overført betydning, om et tiltak e.l. som en ikke har noen framgang med. Men hva slags «steiner» er det? Av ting som kan stå og har tilknytning til steiner, kan en tenke på et gammeldags lommeur, eller kanskje et fiskeredskap som sitter fast i bunnen. Men vi vil gjerne vite det sikrere, og spør herved om noen vet hva uttrykket kommer av.

Norsk webprogram

Skal du navigere på Internett, kan du no bruke ein norsk weblesar. Weblesaren Opera finst med menyar både på bokmål og nynorsk, er ein av dei aller raskaste, og skal også gå godt på 386-maskinar. Ein prøveversjon av programmet finst her: http://opera.nta.no/opera

Utdeling av diplom i Sogn og Fjordane

I juni var det utdeling av diplom for godt navnevett i Sogn og Fjordane, nærmere bestemt Skei i Jølster. Mange i fylket, blant annet klasse 2A ved Årdal videregående skole, hadde sendt inn gode forslag til diplomvinnere, og 20 ulike foretak fikk diplom. Varamedlem i Språkrådet, Magni Øvrebotten, orienterte om bakgrunnen for kampanjen mot unødvendig bruk av engelsk i norsk, og Ottar Vik stod for de musikalske innslagene. Diplomvinnerne var:

Treskeverket, Sunnfjord hotell, Førde
Radio Smia, Høyanger
Kake-Bua, Florø
Skrivargarden, Øvre Årdal
Årdalstova, Øvre Årdal
Krambua, Skei i Jølster
Torgloftet, Øvre Årdal
Kle deg, Årdalstangen
På Håret AS, Dale i Sunnfjord
Gofoten, Øvre Årdal
Vriomsveisen, Øvre Årdal
Huldrebui, Årdalstangen
Frisørstova, Øvre Årdal
Fjordblomsten, Årdalstangen
Salong Hårfin, Lærdal
Spøta, Svelgen
Øje Løje Leiketøy, Sandane
Kjedlarn, Øvre Årdal
Småtroll, Kaupanger
Hybili Ungdomssenter, Årdalstangen

De neste utdelingene blir i Møre og Romsdal og Hedmark. Språkrådet tar gjerne imot forslag til navn som fortjener diplom. Send forslagene til Norsk språkråd, Postboks 8107 Dep, 0032 Oslo, eller på telefon 22 42 40 20, telefaks 22 42 76 76, innen utgangen av september.

Nye bøker

  • Kjell Venås: Då tida var fullkomen. Ivar Aasen. Novus forlag 1996. 650 s. Kr 365. ISBN 82-7099-251-8
  • Stephen J. Walton: Ivar Aasens kropp. Det Norske Samlaget 1996. 798 s. Kr 485.ISBN 82-521-4531-0

Medlemmer og varamedlemmer i Norsk språkråd 1996–1999

Oppnevnt av:

Norske universiteter og høgskoler ved Det norske universitetsråd:

Medlemmer:
Professor Dag Gundersen (bm.)
Professor Kirsti Koch Christensen (bm.)
Professor Endre Mørck (bm.)
Professor Kjell Venås (nyno.)
Professor Helge Sandøy (nyno.)
Professor Jan Terje Faarlund (nyno.)

Varamedlemmer:
Professor Frøydis Hertzberg (bm.)
Amanuensis Ivar Utne (bm.)
Professor Brit Mæhlum (bm.)
Førsteamanuensis Arnbjørg Hageberg (nyno.)
Professor Else Mundal (nyno.)
Førsteamanuensis Gulbrand Alhaug (nyno.)

Grunnskolen ved sin lærerorganisasjon:

Medlemmer:
Rektor Aslaug Ligaard (bm.)
Informasjonskonsulent Jan Olav Bruvik (nyno.)

Varamedlemmer:
Studierektor Torill Scharning Lund (bm.)
Logoped Håkon Askeland (nyno.)

Den videregående skolen, folkehøgskolen og lærerhøgskolen ved sine lærerorganisasjoner:

Medlemmer:
Rektor Ole Georg Hoaas (bm.)
Hovedlærer Kari Haave (nyno.)

Varamedlemmer:
Høgskolelektor Eli Flatekval (bm.)
Høgskolelektor Rutt Trøite Lorentzen (nyno.)

Landslaget for norskundervisning:

Medlemmer:
Førsteamanuensis Lars Anders Kulbrandstad (bm.)
Undervisningsinspektør Jan E. Byberg (nyno.)

Varamedlemmer:
Høgskolelektor Anne Høigaard (bm.)
Høgskolelektor Norunn Holten (nyno.)

Den norske Forfatterforening:

Medlemmer:
Forfatter Sissel Lange-Nilsen (bm.)
Forfatter Erna Moen (bm.)
Forfatter Åse Lilleskare Faugstad (nyno.)
Forfatter Åsmund Forfang (nyno.)

Varamedlemmer:
Forfatter Niels Fredrik Dahl (bm.)
Forfatter Jan Jakob Tønseth (bm.)
Forfatter Liv Nysted (nyno.)
Forfatter Oskar Stein Bjørlykke (nyno.)

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening:

Medlemmer:
Lærer Kari Bech (bm.)
Førsteamanuensis Magne Eide Møster (nyno.)

Varamedlemmer:
Amanuensis Finn Aarsæther (bm.)
Høgskolelektor Norunn Askeland nyno.)

Norsk oversetterforening, Statsautoriserte translatørers forening og Oversetterutvalget i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening:

Medlemmer:
Statsautorisert translatør Per A.H. Jakhelln (bm.)
Språkkonsulent Åshild Nordstrand (nyno.)

Varamedlemmer:
Oversetter Tone Formo (bm.)
Oversetter Sigrun Anny Røssbø (nyno.)

Den norske Forleggerforening:

Medlemmer:
Direktør Ola Haugen (bm.)
Redaktør Olav Væhle Hauge (nyno.)

Varamedlemmer:
Konsulent Kjell Heggelund (bm.)
Sjefredaktør Øyunn Krokann (nyno.)

Norsk Presseforbund:

Medlemmer:
Journalist Eva Braathen Dahr (bm.)
Redaktør Asgeir Olden (nyno.) V

aramedlemmer:
Sjefredaktør Gunnar Stavseth (bm.)
Journalist Olav Kjelsvik (nyno.)

Norsk rikskringkasting ved styret:

Medlemmer:
Programsekretær Bjørg Gaathaug (bm.)
Programredaktør Herbjørn Sørebø (nyno.)

Varamedlemmer:
Programsekretær Ivar Brigt Myhre (bm.)
Distriktssjef Magni Øvrebotten (nyno.)

Riksmålsforbundet:

Medlemmer:
Førsteamanuensis Tor Guttu (bm.)
Lektor Erik Gjestvang (bm.)

Varamedlemmer:
Lærer Bjørn Haagensen (bm.)
Lektor Hilde Sejersted (bm.)

Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur:

Medlemmer:
Professor Arthur O. Sandved (bm.)
Professor John Ole Askedal (bm.)

Varamedlemmer:
Mag. Nils Heyerdahl (bm.)
Kulturredaktør Per Egil Hegge (bm.)

Noregs Mållag:

Medlemmer:
Førstekonsulent Aud-Kirsti Pedersen (nyno.)
Jan Olav Fretland (nyno.)

Varamedlemmer:
Lektor Turid Kleiva (nyno.)
Amanuensis Roger Lockertsen (nyno.)

Det Norske Samlaget:

Medlemmer:
Professor Kåre Lilleholt (nyno.)

Varamedlemmer:
Språkkonsulent Aud Søyland (nyno.)

Norsk Måldyrkingslag:

Medlemmer:
Konsulent Fridtjof Sørbø (nyno.)

Varamedlemmer:
Overlege Magnus Robberstad (nyno.)

Landslaget for språklig samling:

Medlemmer:
Førsteamanuensis Arne Torp (bm.)
Professor Lars S. Vikør (nyno.)

Varamedlemmer:
Forsker Ruth Vatvedt Fjeld (bm.)
Professor Rolf Theil Endresen (nyno.)

Norsk Skuespillerforbund:

Medlemmer:
Skuespiller Erik Hivju (bm.)
Skulespiller Hildegun Riise (nyno.)

Varamedlemmer:
Skuespiller Tina Hartvig (bm.)
Skuespiller Arnhild Litleré (nyno.)

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:14.07.2004 | Oppdatert:02.06.2021