Rettskrivingsvedtak 1992–95

Et utdrag

Kulturdepartementet har nå tatt stilling til vedtaka fra Språkrådets årsmøte i januar. Her er ei liste over de orda der en heretter kan velge mellom en norsk og en utenlandsk skrivemåte. Vi tilrår de norske skrivemåtene og fører dem opp først. En skråstrek markerer skille mellom bokmåls- og nynorskformer.

desennium el. decennium
ensyklika, ensyklisk, ensyklopedi, ensyklopedisk, ensyklopedist el. encyklika, encyklisk, encyklopedi, encyklopedisk, encyklopedist
enterteiner/enterteinar el. entertainer
fait, faite, faiter/faitar el. fight, fighte, fighter
feide, feiding, feider/feidar el. fade, fading, fader
finisj el. finish
gaid el. guide, gaide el. guide
hedde, hedding el. heade, heading (i fotball)
innputt el. input
innsider/innsidar el. insider
insentiv el. incentiv
insest el. incest
insitament el. incitament
keitering el. catering
ketsjup el. ketchup
kikk el. kick
klinsj, klinsje el. clinch, clinche
konteiner/konteinar el. container
overhedd el. overhead el. overheadprojektor
polisj el. polish
pønk, pønker/pønkar, pønkrock el. punk, punker, punkrock
seif el. safe (substantiv, adjektiv og adverb) seife el. safe (verb)
sjampanje el. champagne
sjarter, sjartre el. charter, chartre
sjåk el. choke, sjåke el. choke
skript el. script
skup el. scoop
skvåsj el. squash (i alle betydninger)
streit, streite el. straight, straighte
sørvis el. service
taime el. time (verb)
utputt el. output
utsider/utsidar el. outsider

Andre vedtak

Spørsmålet om å ta inn Norge som sideform i nynorsk vil departementet vurdere nærmere og komme tilbake til.

Kaps og pins er vedtatt som eneformer. Begge orda bøyes etter vanlig norsk mønster: en kaps, kapsen, kapser/kapsar, kapsene/kapsane (tilsvarende for pins).

Jemen er nå eneform, før valgfritt Jemen eller Yemen.

Skrivemåten Tchad er endret til Tsjad.

Burma eller Myanmar er nå valgfritt, før var Myanmar eneform.

I bokmål skal det skrives Den dominikanske republikk, Den sentralafrikanske republikk og Den europeiske union. (Nynorsk har bestemt form i substantivet: republikken, unionen.)

Bosnisk-kroatisk-serbisk er fastsatt som betegnelse på språket i staten Bosnia- Hercegovina. Bosniere i Norge kan sjøl velge om de vil kalle språket sitt bosnisk eller kroatisk eller serbisk.

Transkripsjon fra russisk til norsk

I 1970 blei det fastsatt samnordiske staveregler for overføring av russiske navn til dansk, norsk og svensk. På møtet i januar i år vedtok Språkrådet noen endringer. De gikk i hovedsak ut på å bruke bokstaven z til å gjengi stemte s-lyder i russisk (mot før s både for ustemte og stemte s-lyder). I Sverige har en tidligere gått over til det samme. I Danmark derimot holder en fortsatt fullt ut på reglene fra 1970.

Fullstendig liste over alle rettskrivingsvedtaka kommer i Språkrådets årsmelding for 1995.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.08.2004 | Oppdatert:23.09.2015