Nyord

Når eit ord er ført opp i denne spalta, tyder det berre at vi har registrert det. Det tyder ikkje at Norsk språkråd går god for ordet. Dersom vi tilrår eller rår frå å bruke ordet, vil vi nemne det uttrykkjeleg. Nyordspalta blir redigert av Vigleik Leira.

fjesing I TV 2 har de funnet på et nyord for en såkalt «stand-up», et faguttrykk for en på-direkten-rapport fra åstedet for en hendelse. Nå heter det «en fjesing». Eller for å utdype litt: Å fjese betyr at en reporter selv går i TV-ruta og forteller seerne hva det er som skjer. Dagbladet 23.2.l996.

fjesing Jeg synes «fjesing» er brilliant! At det også er navnet på en fisk og at det allerede brukes som TV-sjargong innefor en relativt begrenset krets burde ikke være til hinder for at det ordet også kan tas i bruk som et norsk navn på emoticon/smiley. Gisle Hannemyr i et innlegg på diskusjonsgruppa 'no.norsk' på nettet. 
– Eksempler på fjesing: :-) (jeg smiler), :-( (jeg er sur/sint).

høydosebehandling med stamcellestøtte cellegiftbehandling med høy intensitet etter forutgående uttak av stamceller fra beinmargen og med tilbakeføring av disse etter behandlingen: 14 dager etter at hun oppdaget kulen i brystet, fikk hun høydosebehandling med stamcellestøtte ved Radiumhospitalet. Aftenposten 17.7.1996.
Etter engelsk high dose therapy with stem cell support.

kvasiaksje Noen betegner grunnfondsbevis som såkalte kvasi-aksjer, men Oslo Børs betrakter dem nesten på høyde med aksjer. Arbeiderbladet 13.5.1996 (Et grunnfondsbevis er et eierbevis for andel i en sparebanks egenkapital.)

lenkeråte UNNGÅ LENKERÅTE «404 - file not found». Web-sider som stadig forvinner og flyttes fører til lenkeråte, døde lenker som går ut over kvaliteten på web-sidene dine. – Melding på nettet 29.7.1996 fra Schibsted Nett.

nettavis avis lagt ut helt eller delvis på Internett: ... tror ikke nettavisene blir et alternativ for den jevne leser i nær fremtid ... Dagens Næringsliv 22.7.1996.

papiravis vanlig avis i motsetning til nettavis: Papiravisene er uovertrufne når det gjelder å å gi den daglige nyhetsoversikten på en rask og oversiktlig måte. Dagens Næringsliv 22.7.1996.

sanitetskandidat «Candidatus sanitatis» – cand.san. – eller «sanitetskandidat» er en ny utdannelse her i landet [...] Fra før har vi kun hovedfag innenfor sosialt arbeid, samt kandidatstudium i sykepleie. Det nye studiet er en utvidelse og videreutvikling. Aftenposten 12.6.1996.

teknoboble Teknoboblene er ofte små høyteknologiselskaper med lovende forsknings- og markedsresultater. Håpet om et gjennombrudd på verdensmarkedet presser verdien opp, men det er alltid noen av boblene som sprekker. Aftenposten 26.7.1996.

være varsle været: ... suksessen med pene jenter som værer solskinn og regn fem dager frem i tiden ... Dagens Næringsliv 9.7.1996.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.07.2004 | Oppdatert:30.06.2015