Gefundenes fressen

No image

Når vi kommer over noe vi kunne ha bruk for, kan det kalles gefundenes fressen på både tysk og norsk. Dagens lekkerbisken er lånord med den tyske forstavelsen ge-, som gebrokken, gebiss og gebyr.

AV ERLEND LØNNUM

Gefundenes fressen betyr egentlig ‘funnet mat’ og er en slags lekkerbisken (ein leckeres Bisschen = en lekker, liten bit), og det passer godt når temaet er godbiten ge-, selve urstavelsen i det tyske språket. Denne forstavelsen betyr opprinnelig ‘som hører sammen med’ og innleder mange tyske verb, som gefunden (funnet) og gefressen (slukt). Og den finnes i en rekke norske ord som er innlånt fra lavtysk, middelhøytysk eller gammelhøytysk.

På geledd

De aller fleste lånene er substantiveringer av verb i perfektum partisipp: Gebiss kommer av gebissen ‘bitt’, gebet av gebeten ‘bedt’, gebursdag av geboren ‘båret, født’, gehalt av gehalten ‘holdt’ og gehør av gehört ‘hørt’.

Litt mindre gjennomsiktige er ordene geberde (håndbevegelse) av gebärdet ‘båret seg at, oppført seg’, gebyr av gebühren ‘tilkommet’, geskjeft av geschaffen ‘skapt’, gestalt av gestellt ‘stilt, satt’, gevant av gewendet ‘vendt’ og gevær av gewehrt ‘forsvart’.

Noen få adjektiv har vi også arvet: Gebrekkelig, altså falleferdig, kommer av gebrechen ‘mangle’, gebrokken av gebrochen ‘brukket’, gedigen av gedeihen ‘vokst, trivdes’ og gemen av gemein ‘felles’.

Tysk og norsk har altså mangt og mye gement.

Andre tyske låneord på ge-
  OPPHAVLIG BETYDNING   OPPHAVLIG BETYDNING
gelender ge + lander ‘stakitt’ gerikt Gericht ‘rett’
gemakk ge + mak ‘høvelig’ gesell ge + selle ‘kamerat’
gemal ge + mahal ‘ekteskapskontrakt’ gesims ge + simus (latin) ‘flat nese’
gemeng ge + menge ‘slagsmål’ gevinst Gewinn ‘gevinst’
gemytt ge + müt ‘mot, sinn’  gevir Geweih ‘gevir’

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:29.11.2016 | Oppdatert:06.12.2016