Språknytt 4/2016

Språknytt er Språkrådets blad for alle språkinteresserte. God lesing!

Høgdepunkt
Norsk OrdbokOrdsamlingar med politisk sprengkraft
«Eit språk er ein dialekt med ein hær og ein flåte», skal lingvisten Max Weinreich ha sagt. Og det er ikkje heilt usant, for knapt noko har bidrege til å trekkje opp geografiske og språklege grenser som ordbøker.

PrimstavNorges første ordbok
En ilter sogneprest fra Sunnfjord stod bak den første norske ordboka fra 1646. Ordboka gir et fascinerende innblikk i norsk språk og kultur på den tida. Og den forteller en artig bamsehistorie.

Terje LohndalDen hjemvendte professoren
Norges yngste professor kunne valgt en karriere på USAs eliteuniversiteter, men språkviteren Terje Lohndal lengtet hjem til den norske samfunnsmodellen. Han er tross alt fremdeles en vanlig gutt fra landet.

Engelsk stavingEngelsk staving – et språkarkeologisk skattkammer
Staving og uttale av engelsk er som kjent en kilde til underholdning. Det er tough, bough, cough og dough, det er heard, beard og bird, det er meat, great og threat, det er comb, tomb og bomb. Men hvorfor er sammenhengen mellom staving og uttale så lite transparent i engelsk? Her er noen historiske grunner.

Aksel Mehlum– Eg kviler litt for mykje på at eg trur eg kan nynorsk
Lærarstudentar stør seg ofte til magekjensla når dei skriv nynorsk. Sjølv om nynorsk har nokså stor plass i norskfaget i lærarutdanninga, ser det ikkje ut til at sjølve norma har festa seg så godt hjå alle.

Kolofon

Ansvarleg redaktør: Åse Wetås
Kommunikasjonssjef: Anne Kirkhusmo
Redaktør: Erlend Lønnum
Journalist: Astrid Marie Grov
Signerte artiklar frå eksterne skribentar står for forfattaren sitt syn.
Gjenbruk tillate når kjelda er oppgitt.

Redaksjonen avslutta 28. oktober 2016

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:29.11.2016 | Oppdatert:06.12.2017