Språk på nett

Garborg på nett

Dagbøkene til Arne Garborg finn du på nettstaden til Ivar Aasen-tunet: www.aasentunet.no

Skriftir i samling (1921–22) finn du hos Dokumentasjonsprosjektet:
www.dokpro.uio.no/litteratur/

Framlegg til skrivereglar for landsmaale i skularne frå 1899 kan du lese hos Norsk språkråd: www.sprakrad.no/reformer

Og meir om midlandsnormalen, som Arne Garborg og Rasmus Flo gjekk inn for i rettskrivingsutgreiinga frå 1899, finn du i Norsk språkråds faksimilebibliotek: www.sprakrad.no/faksimilebiblioteket

Rettskrivingsreformer

Oversyn over rettskrivingsreformer på 1900-talet og dokumentasjon av reformene: www.sprakrad.no/reformer

Fakta om stadnamn

Eit oversyn skrive av Olav Veka: www.sprakrad.no/stadnamn

Nordisk møteordliste

Nordisk språksekretariats ordliste frå 1996: www.sprakrad.no/normote

Stortinget og språksaka

Einar Lundebys oversyn 1860–1963 i innstillinga frå Vogtkomiteen: www.sprakrad.no/lundeby

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:10.06.2005 | Oppdatert:28.05.2021