Stenge ned

No image

Uttrykket å stenge ned og substantivet nedstenging/nedstengning er noe relativt nytt i norsk, hvis vi ser bort fra betydningen ‘å låse (noe) ned (i noe)’. Det er hovedsakelig snakk om oversettelseslån fra engelsk, og det som ligger bak, er enten to shut down eller substantivet lockdown.

Vi skal se litt nærmere på historien bak å stenge ned i norsk. Vi tar først for oss shut down-betydningen, som var den viktigste før covid-19-pandemien, deretter lockdown-betydningen. Til slutt vurderer vi lånet.

Shut down

Uttrykket å stenge ned er tatt inn i Det Norske Akademis ordbok i shut down-betydningen. Det er forklart slik: ‘få (virksomhet, drift e.l.) til å opphøre’.

Stor engelsk-norsk ordbok på ordnett.no oversetter shut down med 1) stenge, lukke, lukke igjen, slå igjen 2) (overført:) legge ned, stenge. Teknisk engelsk-norsk ordbok har ‘stenge, stoppe, skru av, slå av, kople ut’ og for substantivet shutdown 1) driftsstans, produksjonsstans 2) (reaktorteknologi:) avstengning 3) nedleggelse.

Oxford English Dictionary har denne presiseringen av substantivet shutdown: «a closure of a factory or system, typically a temporary closure due to a fault or for maintenance». I USA snakker man dessuten om government shutdown (delvis stenging av statsapparatet).

Inn i norsk med olja

Ordet nedsteng(n)ing (for shutdown) debuterte trolig i norsk skriftkultur i Bravorapporten (NOU 1977: 47), som handlet om den ukontrollerte utblåsinga på Bravo-plattformen på Ekofiskfeltet. Hovedordet på den tida var likevel avsteng(n)ing. Det var forresten i denne rapporten ordet utblås(n)ing ble etablert (for blowout).

Man kan «stenge ned» både plattformer og andre innretninger, produksjon og felt. I nyere tid er det blitt snakk om «å stenge ned» hele den norske sokkelen, altså å stenge den store oljekrana.

Det var først rundt år 2000 at stenge ned kom inn i norsk for fullt. Man kan finne flere betydningsnyanser i norske tekster: ‘å stanse noe midlertidig’ (stenge av); ‘å stanse noe for godt’ (legge ned); ‘å stanse noe med en prosedyre i flere steg’; ‘å stanse eller legge ned virksomheten på et område planmessig’.

Uttrykket tok over mye av den plassen stenge av til da hadde hatt i norsk. Samtidig åt det seg litt inn på både stanse og legge ned.

Lockdown

Etter at koronapandemien brøt ut, fikk ordet nedsteng(n)ing et voldsomt oppsving. Men nå var det lockdown-betydningen som lå under.

Engelsk Wikipedia forklarer ordet slik i artikkelen «Stay-at-home order»:

The term lockdown was used by the media and the World Health Organization (WHO) to describe the action taken in January 2020 by the government of China to restrict movements of people in order to control the outbreak of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Wuhan.

Å stenge ned i denne betydningen er å stenge eller sperre av bygninger, institusjoner og områder, altså å isolere dem mer eller mindre fra omverdenen. Man isolerer samtidig mennesker, slik at vi nærmer oss det eldre norske stenge ned (altså det å låse/stenge noe inne i noe). Før uttrykket ble tatt i bruk i smittevernsammenheng, var lockdown faktisk en fengselsterm.

Forholdet til noen andre uttrykk

Det at stenge ned glir så lett inn i språket, henger nok sammen med at vi fra før har andre uttrykk med verb + ned, fra betale ned til fryse nedlegge ned og låse ned.

Dessuten har vi lignende uttrykk med en mer eller mindre overflødig partikkel, ikke minst antonymet starte opp (jf. start up – shut down).

Nyttig nedstenging?

Skal det være noen vits i å skrive stenge ned (shut down) spesifikt om flerstegsstenging, midlertidig stenging eller andre former for stenging, bør man ikke bruke det i stedet for stenge generelt. Da er jo poenget med nyansen borte. Man bør altså bruke stenge (av), stanse og andre mer tradisjonelle uttrykk så langt de rekker.

I pandemisammenheng er nedsteng(n)ing litt av et sekkebegrep. Det rommer både det delvise og det fullstendige, og det kan vise til redusert virksomhet så vel som geografisk isolering (der avsperring blir for sterkt). Det er ullent, og derfor er det både anvendelig og populært.

Som mange andre nye og potensielt nyttige uttrykk brukes stenge ned ukritisk i tilfeller der det gjør liten nytte. For eksempel bør det være nok å skrive «skolene stenges». Når noe først er nedstengt, er det oftest rett og slett stanset eller stengt.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.03.2021 | Oppdatert:08.03.2021