Klipp

NÅR DØVE OG TUNGHØRTE BARN samles for å lære tegnspråk, bor de på internat drevet av Statped. Her får de mulighet til å bruke språket de lærer i timene, i et miljø hvor nedsatt hørsel ikke er noe problem. Fra nyttår legges internatene ned, og barna sjekker inn på hotell. Mange gruer seg nå til at felleskjøkken erstattes av hotellrestaurant. Vi er sjokkert over at man med et pennestrøk fjerner et så viktig språkmiljø.

Torill Ringsø, Jessica B. Hansen, Pernille Hansen, Anne Dahl, Kjersti Faldet Listhaug, språkforskere, i Aftenposten

***

– EIN ANNAN TENDENS VI SER, er at ein hentar kjende ord frå det etablerte ordtilfanget og gir dei ei ny meining. Som dugnadsomgrepet, som vart viktig i styresmaktretorikken for å stoppe smitten. […] «Meteren» har vorte til ein slags Skybert – ein venn ein har med seg rundt, og som skal fylle det tomme setet ved sida av ein for å hindre smitte. […] Og før pandemien trur eg ingen ville tenkt at definisjonen på ein nærkontakt var ein du har vore mindre enn to meter unna i meir enn eit kvarter.

Åse Wetås, direktør i Språkrådet, til Nynorsk pressekontor

***

MANGE ER SKEPTISKE til å finne norske avløserord for engelske faguttrykk. Ofte hører vi argumenter som «alle i fagmiljøet bruker det engelske ordet» og «mange ord på engelsk lar seg ikke oversette til norsk». Vår erfaring er oftere det motsatte. Dersom man finner fram til gode norske fagord, og kommer tidlig til, er sjansene gode for at avløserordet blir tatt i bruk.

professor Erlend Hem og professor Petter Gjersvik, i Tidsskrift for Den norske legeforening

***

DET ER IKKE ENKELT å få til et klart, informativt og entydig språk i en digital tjeneste. Det er krevende å jobbe bevisst med språkføringen og samtidig utvikle funksjonalite­ten, men det lønner seg. Man slipper å oppleve at den siste brukertesten avdekker svakheter som det er for seint å gjøre noe med. Klart språk er ikke noe man legger på til slutt, før man serverer tjenesten. Språk er grunnstoff, ikke glasur.

Åse Wetås, direktør i Språkrådet, i Computerworld

***

SOM KVOTEFLYKTNING SYNES Ali Mohammed det er vanskelig å forstå norske ord og uttrykk. Han tenkte mye på hva det egentlig betyr «å hoppe etter Wirkola», «ta det helt piano» og «å snakke rett fra levra»? Nå har han samlet alle uttrykkene i en bok. […] – Som ny i Norge og i tillegg veldig opptatt av å ikke spise gris, ble jeg forvirret da folk plutselig sa at jeg har «griseflaks». Jeg klarte ikke å sette utsagnet i kontekst, sier Ali Mohammed.

nrk.no

***

«JEG HAR ET FORSLAG, felles, til alle avisredaksjoner: Vi har nå lest om så mange «sjokk», både sjokk i seg selv og sjokk-foran-andre-ord, at vi trenger en pause. Det er snart ingen ting som sjokkerer, sjokk har fått permanent sjokk – og bør avgå med døden. I det minste en stund», skrev VG-journalist Knut Espen Svegaarden på Twitter ved månedsskiftet.

journalisten.no

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.03.2021 | Oppdatert:08.03.2021