Full soppkurv i år?

No image

Soppsesongen er på hell, og da kan det være greit å vite at grekerne har hatt en finger med i ordspillet.

AV ERLEND LØNNUM

Gav sommerværet god soppvekst og smilende mykologer? Uansett er det på tide å spore opp soppens opphav.

Soppsporing

Mykologer er kort og godt soppkjennere, de som har studert mykologi, læren om sopp. Opphavet finner vi i de greske ordene mykes ’sopp’ og logos ’ord’. Mycota er navnet på den botaniske gruppen som sopp hører til. Gruppen kalles også Fungi, jamfør de medisinske ordene for sopp og sopplignende, fungus og fungoid. Fungo (flertall funghi) er dessuten italiensk for sopp og figurerer i former som pizza ai funghi også på menyer i Norge.

Det karakteristiske ved sopp er at den mangler klorofyll, så den må leve av organisk næring som parasitt eller saprofytt. Herfra kan vi plukke enda tre ord med gresk opprinnelse: Klorofyll kommer av khloros ’gulgrønn’ og phyllon ’blad’, parasitt av parasitos ’som spiser hos’ og saprofytt av sapros ’råtten’ og phyton ’plante’.

Svamp

I gammelnorsk snakket man om svǫppr, som har gitt nordmenn sopp, svenskene og danskene svamp og islendingene sveppur. Også på norsk har vi ordet svamp, både i betydningen ’laverestående, flercellet dyr som lever på havbunnen’, og i betydningen ’skjelett av svamp’ eller ’etterligning i gummi eller plast’, som brukes til å vaske med. Det er sågar mulig å drikke som en svamp, jamfør «den forlorne Søn, der aad med Svinene og drak med Svampene» i Arne Garborgs Trætte Mænd (1891).

-- Erlend Lønnum er rådgiver i Språkrådet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.09.2013 | Oppdatert:25.02.2021