Idéseminar om fagspråk

Den 17. oktober skipa Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Språkrådet til idéseminar om norsk fagspråk i universitets- og høgskolesektoren. Det kom fram at oppretting av termbankar vil vere eit viktig verkty for å utvikle norskspråkleg fagterminologi i akademia.

AV OLE VÅGE 

Bakgrunnen for idéseminaret var ei ny føresegn i universitets- og høgskolelova, paragraf 1-7, der det heiter at «[u]niversiteter og høyskoler har ansvar for vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk». Føremålet med dagen var å finne ut korleis paragrafen kan verkeleggjerast og fyllast med konkret innhald.

Seminaret vart opna av nestleiaren i UHR, Lise Iversen Kulbrandstad, etterfølgt av Anne Grøholt frå Kunnskapsdepartementet, som meinte at ansvaret for vedlikehald av norsk fagspråk kviler på sektoren sjølv. Johan Myking frå Universitetet i Bergen gav ei oversikt over lokale språkstrategiar og føreslo korleis ein bør gå frå «utgreiingsdiskurs» til handlingsmodus. Svein Stølen og Arne Maus, begge frå Universitetet i Oslo, peikte på kva utfordringar og fordelar eit norsk fagspråk byr på i lærebøker og i formidling. Journalistane Anna Nesje og Nina Kristiansen utdjupa deretter kvifor forståeleg fagspråk er viktig i formidling av fagstoff.

Etter lunsj fekk vi høyre av Anne Holmen at Københavns Universitet har skipa eit senter for parallellspråklegheit (CIP), medan Antti Kanner frå Helsingfors universitet fortalde om opprettinga av ein termbank for universitets- og høgskolesektoren i Finland. Norskspråkleg fagterminologi er også viktig for biblioteka, noko som Elise Conradi frå Nasjonalbiblioteket peikte på. Siste innlegg kom frå Marita Kristiansen frå Noregs Handelshøgskole. Ho skisserte korleis ein felles terminologisk praksis i sektoren kan munne ut i termbankar som blir eit viktig verkty for å vedlikehalde og utvikle norsk fagspråk.

Idéseminaret vart avslutta med ein paneldebatt leidd av direktøren i Språkrådet Arnfinn Muruvik Vonen.

 

-- Ole Våge er rådgjevar i terminologitenesta i Språkrådet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.11.2011 | Oppdatert:10.06.2015