Advarsel: blandfare!

«Ingen vet hvordan kvelden vil utarte seg», lød introduksjonen til den ukentlige Lotto-trekningen på NRK. Kanskje best å innvilge seg litt muffens for ikke å le seg bedervet?

AV AUD ANNA SENJE

SkjerfSpråkrådet har oppdatert sin liste over ord og uttrykk som ofte blir blandet sammen, misforstått eller feilskrevet. Vi ønsker å hjelpe der blandfaren er størst.

Muffens unndratt offentlighet

De mest «blandfarlige» ordene er nok de som lyder helt likt, men staves forskjellig, som håv og hov, væske og veske. Sammenblandingen merkes bare i skrift og kan få pussige utslag som «fange sommerfugl med hov» og «passe på veskebalansen».

Så har vi ord som lyder nokså likt, i hvert fall hvis man ikke hører godt etter. En kiosk i Oslo kunne nylig friste med kaffe og muffens til 25 kroner. Litt av et røverkjøp! Muffins er opprinnelig flertall av det engelske ordet muffin (kake). Muffens betegner noe som ikke er som det skal være, noe muggent (visstnok fra tysk Muff ’mugg’). «Her er det noe muffins» må bety at det er kaker å få. Hvis det derimot er noe muffens her, kan du se langt etter kakene.

Det hender vi hører eller leser om dokumenter som er «unndratt offentlighet». Vanligvis sier vi at opplysninger er unntatt offentlighet, med mindre vi mener at noen med hensikt har holdt unna opplysninger slik at de ikke skal bli tilgjengelige for offentligheten. Unnta (’holde utenfor’, ’ikke regne med’) er mer nøytralt, mens unndra (’urettmessig holde unna’) har en negativ valør, jf. skatteunndragelse.

Mange forveksler bevilling og bevilgning. En bevilling (nynorsk løyve) er en tillatelse fra offentlig myndighet til å drive en bestemt virksomhet (jf. skjenkebevilling). En bevilgning (nynorsk løyving) kan være et pengebeløp som noen får tildelt.

Brett opp armene og tyll deg inn

Ikke sjelden hører vi om folk som bretter opp armene, og det er neppe kiropraktorer det er snakk om. En arm er en kroppsdel, mens et erme er den delen av et klesplagg som rommer armen. Både fordervet og bedervet betegner noe som er forringet eller ødelagt. Fordervet brukes stort sett i overført betydning (jf. moralsk fordervet, le seg fordervet). Bedervet brukes fortrinnsvis om matvarer.

Verbene hylle og tulle har delvis overlappende betydning (’svøpe’, ’vikle’). Man kan hylle noe inn i et slør eller tulle et teppe rundt barnet. Men man kan ikke tylle noe inn i noe, bare tylle (’helle’) noe i seg. «Tylle inn i» har nok oppstått gjennom smitte fra hylle og tulle, mens tyllstoffet rasler i bakgrunnen. Ikke rart det blir tull.

Innfinne seg med at ting utarter seg

Noen ord og uttrykk har et felles ekstra «blandfarlig» element. Et eksempel på det er arte seg (’skikke seg’, ’fortone seg’) og utarte (’utvikle seg til noe verre’, ’degenerere’). Sammenblandingen «utarte seg», som vi ofte ser og hører, betyr hverken det ene eller det andre. En tilsvarende sammenblanding er «innfinne seg med», en kombinasjon av innfinne seg (’møte opp’) og avfinne seg med (’akseptere’).

«Innvilge seg» er en sammenblanding av innvilge og bevilge seg. Å innvilge noe betyr ’å gå med på noe’, ’å samtykke i noe’ – gjerne noe som noen har søkt om. Man kan bevilge seg noe, altså tillate seg noe eller ta seg råd til noe, for eksempel en fridag eller et nytt slips. Det man derimot ikke kan gjøre, er å «innvilge seg» noe, slik mange tror.

Alles yngling gikk fra bordet

Det er lett å trå feil hvis man ikke kjenner til eller ikke tenker over hva et ord eller uttrykk faktisk betyr. Den egentlige betydningen av ordet yngling (’ung gutt’) later til være ukjent for mange, og derfor blir ordet feilaktig brukt i betydningen ’yndling’: «Valpen ble alles yngling.»

En journalist rapporterte en gang om en president som hadde «gått fra bordet», som om dét var noe å skrive hjem om. Meningen var selvsagt gått fra borde, altså ’gått av’, en handling som får større konsekvenser enn det å avslutte et måltid, i hvert fall for en statsleder. Stundom hører vi om vedtak som blir «satt ut i live», men i live (konkret betydning) betyr ’levende’. Hvis en idé eller en plan blir realisert, sier vi at den blir satt ut i livet (overført betydning).

Mange snakker om å «foretrekke en mine». Foretrekke betyr ’like bedre’, mens fortrekke betyr enten ’forsvinne’ eller ’trekke sammen’. I uttrykket med minen er det den siste betydningen som gjelder. Hun fortrakk ikke en mine betyr at hun ikke endret ansiktsuttrykk. Uttrykksmåten «foretrekke en mine» er altså ikke å foretrekke.

Her har vi omtalt et lite utvalg blandfarlige ord og uttrykk. Flere finner du i lista «Blandfare».

 

-- Aud Anna Senje er seniorrådgiver i Språkrådet og koordinator for Språktjenesten for statsorganer.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.11.2011 | Oppdatert:10.06.2015