Nyord

Når eit ord er ført opp i denne spalta, tyder det berre at vi har registrert at det er i bruk. Det tyder ikkje at Språkrådet går god for ordet. Dersom vi rår til eller rår frå å bruke eit ord, vil vi nemne det uttrykkjeleg.

arbeidsavklaringspengar Om to veker startar det nye meldekortregimet i Nav. På same tid som den nye stønadsordninga arbeidsavklaringspengar blir sett i verk frå 1. mars, skal om lag 90 000 menneske som til no ikkje har hatt noka plikt til regelmessig rapportering til Nav, gå over til å senda meldekort annakvar veke. Uansett kor sjuke og arbeidsuføre dei er, skal dei i utgangspunktet behandlast som arbeidssøkjarar.

Klassekampen 15.2.2010

***

askepost Kassevis med «askepost» til Brønnøysund. Tirsdag 20. april tok Brønnøysundregistrene imot 25 kasser med post. En stor del av denne posten var forsinket på grunn av restriksjonene i flytrafikken. Dette innebærer lengre saksbehandlingstid – og vil kanskje spore flere til å registrere elektronisk gjennom Altinn.

brreg.no

(I tillegg til «askepost» var det mange ord på aske- som så dagens lys etter at den islandske vulkanen Eyjafjallajökull hadde utbrudd i vår. Noen av disse er «askefast», «askerammet»,«askeferie», «askekrise» og «asketrafikk».)

***

festivalisering Norge er blitt en begivenhetsnasjon i kulturlivet. Både musikken og litteraturen er preget av en voldsom festivalisering. Den store utfordringen er å bygge noe varig og utholdende på basis av alt dette. Lite tyder på at årets Eurovision Song Contest vil gjøre det. Konkurransen skummer fløte, men skaper lite nytt selv.

Knut Olav Åmås i Aftenposten 22.5.2010

***

framsnakking Baksnakkingen har og vil ha gode kår, og nettopp derfor trenger det motsatte, «framsnakking», all den reklamen det kan få. At 25 000 mennesker gir ordet vind i seilene, er helt fantastisk.

Svein Spjelkavik i nettavisa Vol.no 6.4.2010

***

Gore Tex-mafiaen Norsk ungdom inntar fjellheimen. […] Eirik H. Rogn, leder for Vinjerock på Eidsbugarden, har gitt ungdommen som kommer til fjells, kallenavnet «Gore Tex-mafiaen».

Aftenposten 5.8.2010

***

ståfremisme Vi ser en klar utvikling i at folk står fram med sine historier i pressen. Jeg kaller det «ståfremismen», og jeg liker den ikke.

Nils E. Øy i VG nett 21.4.2010

***

vegetarvampyr Det var en gang […] at vampyrer var skremmende. Men nå har de spredd seg som kakerlakker og er overalt, hverdagslige og ufarlige. […] Personlig synes jeg ikke noe om vegetarvampyrer, sier hun, med klar adresse til Stephenie Meyers Twilight-bøker.

Morgenbladet 9.7.2010

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.09.2010 | Oppdatert:04.06.2015