Nyord

Når eit ord er ført opp i denne spalta, tyder det berre at vi har registrert det.
Det tyder ikkje at Norsk språkråd går god for ordet. Dersom vi tilrår eller rår frå å bruke ordet, vil vi nemne det uttrykkjeleg. Nyordspalta blir redigert av Vigleik Leira.

nalfabet adjektivisk bruk: Den analfabete grisebonden viste seg som en slu og dyktig hærfører. Klassekampen 27.12.2000.

antibobo Er du et komplekst menneske og har tjent pengene på dypere tekster, er du bobo. Som Ole Paus og A-ha. Mens Vazelina Bilopphøggers er et eksempel på typisk anti-bobo. Aftenposten 3.12.2000.

Attac GRASROTORGANISASJONEN ATTAC har sitt utspring i det franske månedsmagasinet Le Monde diplomatique. Den offensive forkortelsen står for Association for the Aid of Citizens. Den vil skattlegge valutahandel, en såkalt Tobin-skatt, slette u-landenes gjeld og avskaffe skatteparadiser. Dagbladet 17.1.2001.

boboist (også bobo) Du hadde hippiene, du hadde jappene – men i vår tid hersker boboistene. De borgerlige bohemer. […] en boboist vil ha både i pose og sekk. På den ene siden vil han være velstående og suksessrik. På den andre siden forbeholder han seg retten til å være den frittenkende rebell han en gang var! Det er kanskje derfor vi ser dollarmilliardærene Bill Gates og Steve Jobs i olabukser. Og kanskje er det grunnen til at Christian Wennerød kan stille på TV i ullgenser. VG 11.11.2000.
– Jamfør boka BOBOS’ in Paradise fra tidligere på året av USA-journalisten David Brooks.

drittsekk-tv Begrepet har trolig sitt utspring i et leserinnlegg i Bergens Tidende, der en leser beskriver realitets-tv som programmer der «deltakerne skal konkurrere i å være mest mulig drittsekk, og vinne premier ved å stå fram som et dårlig eksempel på menneskeheten». Dagbladet 5.1.2001.

54 rektorer i Bergen utfordrer både TV2 og TVHordaland til å la være å sende «drittsekk- tv» i tiden før kl. 21.00. […] Hva defi- nerer du som dritsekk-tv? – Den typen programmer der man gjerne vinner en premie etter utslagningsmetoden og avsteminger. «Robinson-ekspedisjonen» er et eksempel, «Villa Medusa», «71 grader nord», «Baren» og nå den kommende «Big Brother» er eksempler på programmer som har verdier og holdninger som fremelsker egoisme, fyll, baksnakking, tyveri og løgner. Bergens Tidende 23.12.2000.

kloningsfoster År 2000 gav oss et nytt ord: Kloningsfoster. […] Begrepet kloningsfoster blir nå brukt når norske forskere debatterer om det er rett å klone mennesker for å kunne dyrke frem nytt vev. […] I korte trekk går teknikken (med terapeutisk kloning) ut på at pasienten klones, men kloningsfosteret får ikke leve videre og bli født […] Begrepet kloningsfoster ble altså skapt i Dagens redaksjon. Og det skjedde med den hensikt å finne et medisinsk dekkende uttrykk som samtidig ikke skjulte menneskespirens identitet bak et slør av fremmedord. Dagen 29.12.2000.

mobilblotter For det snakkes. Og det snakkes. Om alt. Om ingenting. Og om klamt personlige anliggender midt ute i det offentlige rom. VG lanserer nytt skjellsord – «mobilblottere ». Fyttirakker’n, mumler vi andre. Aftenposten oslopuls 19.1.2001.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.07.2004 | Oppdatert:17.06.2015