Andre notiser

Norskfaget i framtida

Rapporten Framtidas norskfag – språk og kultur i eit flerkulturelt samfunn ble overlevert Kunnskapsdepartementet 12. januar. Rapporten er laget av en arbeidsgruppe som ble oppnevnt av Utdannings- og forskningsdepartementet i april 2005.

Målet med rapporten har vært å få en helhetlig vurdering av norskfaget i framtida i lys av de utfordringene et flerkulturelt samfunn skaper. I rapporten blir det stilt spørsmål som: Hva er norskfagets rolle i et flerkulturelt samfunn? Er én læreplan nok? Hva er utfordringen for lærerutdanningen? Hvordan kan en utvikle de grunnleggende ferdighetene i norsk og andre fag?

Rapporten er inndelt i fire hovedkapitler. Den kommer med i alt 27 anbefalinger til framtidas norskfag, blant annet denne:

Norskfaget har ei særeigen rolle i skolens fagtilbod fordi norskkompetansen er så viktig for personlegdom, læring og samfunnsdeltaking. Uavhengig av språkleg og kulturell bakgrunn må alle elevar derfor sikrast ei systematisk og tilpassa norskopplæring.

Rapporten kan lastes ned her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/taler_artikler/politisk_ledelse/statssekretar-lisbet-rugtvedt/2006/framtidas-norskfag.html?id=113427

Gratis kontorstøtteprogrammer

Syns du det er dyrt å kjøpe lisenser til programvare? Vil du heller ha en gratis pakke med kontorstøtteprogrammer, dvs. tekstbehandling, regneark, presentasjonsprogram m.m.? I så fall kan du laste den ned herfra: http://no.openoffice.org/

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.06.2006 | Oppdatert:12.06.2015