Eläkhöön kväänin kieli – leve kvensk!

Kvensk ble anerkjent som eget språk i Norge i 2005. Språkrådet er en av aktørene som arbeider med å bevare og fremme språket.

Katriina Pedersen | Foto: Erlend LønnumSpråkrådet ansatte i høst Katriina Pedersen som ny rådgiver. Hun har kontor i Tromsø og skal blant annet følge opp arbeidet med den kvenske stedsnavntjenesten, som dekker Troms og Finnmark.

Stedsnavn styrker språket

Stedsnavntjenesten fastsetter skrivemåten for kvenske stedsnavn og formidler kunnskap om den kvenske navnetradisjonen, ikke minst gjennom den kvenske stedsnavndatabasen.

– Vi ønsker å gjøre de kvenske stedsnavnene mer synlige for å styrke et truet språk. Stedsnavnene er bevis på bosetting og næring og forteller mye om vår kulturelle tilhørighet, sier Pedersen.

Mer kvensk

Det er i dag flere prosjekter som skal fremme aktiv bruk av kvensk: Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet tilbyr fra i år kvenskspråklige mentorer til sine kvenskstudenter. Kainun institutti – Kvensk institutt samarbeider med språkforbilder for å hjelpe barnehager med å bruke kvensk i hverdagen. Og organisasjoner og lokale foreninger arrangerer språkkurs og språkkafeer.

– Vi har opplevd en liten oppblomstring de siste årene. Nå finnes det også undervisningsmateriell, elektronisk ordbok og grammatikk for kvensk, forteller Pedersen.

– At stadig flere kvener tar språket sitt i bruk, er avgjørende for at kvensk skal leve videre.

Kvensk
  • Kvensk er et østersjøfinsk språk som elever med kvensk-finsk bakgrunn i Troms og Finnmark har rett til opplæring i.
  • Kvenene/norskfinnene er en av fem nasjonale minoriteter i Norge.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.11.2015 | Oppdatert:04.12.2015