Språknytt 4/2015

Språknytt er Språkrådets blad for alle språkinteresserte. God lesing!

Høydepunkter
Stavekontrollen: ven eller fiende?
Stavekontrollen deler ord som by trikken i to, på engelsk vis altså, sjølv om det er feil på norsk. Kvifor er ikkje stavekontrollen smartare?

Mer engelsk, takk!
Vi bør undervise mer på engelsk og mindre på norsk i høyere utdanning, mener Curt Rice, nyansatt rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Skriverevolusjon i skulen
Kan kjønnsgapet i skulen jamnast ut ved å gje skriveoppgåver på andre måtar enn før? Ein ny studie tyder på det.

Urspråket vårt
Korleis var språket vårt for 5000 år sidan? Språkforskarar kan spore mange av dagens norske ord tilbake til eit fascinerande urspråk som både liknar og skil seg frå vårt eige språk – sjølv om vi ikkje har fysiske leivningar etter det.

Persisk palett
Heng det noko i klesskapet ditt som er farga oransje eller asur, skarlak eller pistasj, lime eller fersken? Da skal du vite at det er persarane som har sett ord på fargane.

 Kolofon

Ansvarlig redaktør: Åse Wetås
Kommunikasjonssjef: Anne Kirkhusmo
Redaktør: Erlend Lønnum
Journalist: Astrid Marie Grov
Signerte artikler fra eksterne skribenter står for forfatterens syn.
Ettertrykk tillatt når kilden er oppgitt.
ISSN 0333-3825 (prenta utgave)
Forsideillustrasjon: Nosnibor137 / Bigstockphoto

Redaksjonen avsluttet 30. oktober 2015

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.11.2015 | Oppdatert:06.12.2017