Nyord

Når eit ord er ført opp i denne spalta, tyder det berre at vi har registrert det. Det tyder ikkje at Norsk språkråd går god for ordet. Dersom vi tilrår eller rår frå å bruke ordet, vil vi nemne det uttrykkjeleg. Nyordspalta blir redigert av Vigleik Leira.

e-mark Deutsche Bank setter i gang forsøk med e-mark. NÅ kaster de virkelig store aktørene seg inn på banen og lanserer digitale penger. Deutsche Bank er i gang med et pilotprosjekt. Norges Bank er avventende. Computerworld Norge 16.8.1996.

e-mynt Går vi mot en fremtid der papirpenger blir erstattet av digitale, og der vi sitter ved vår egen datamaskin og betaler pizza-regningen fra en harddisk-pung? [...] E-mynten ligger på harddisken, prinsipielt på samme måte som femmeren og tieren klinger i lommeboken. Computerworld Norge 16.8.1996.

forsvinne ny bruk: ... en interessant språklig ting som også er forsøksvis innført i norsk av oversetteren Kjell Risvik – det å gjøre verbet forsvinne, desaparecir, til et transitivt verb - å forsvinne noen. Det var det som militærdiktaturene i Chile og i Argentina gjorde når folk plutselig bare ble borte. Da hadde politiet forsvunnet noen, og på spansk står det en uhygge av dette begrepet [...] Og dette holder på å gå inn i engelsk også, slik at man nå faktisk har lest det både i New York Times og Times: «He has been disappeared by the police.» Per Egil Hegge i skriftet «Engelske ord med norsk rettskrivning?»

intranett internt datanett basert på TCP/IP og vevteknologi: Den økende populariteten til Internett og bedriftsinterne intranett er i ferd med å endre måten folk kommuniserer og samarbeider på. Dagens Næringsliv 20.5.1996.

nettleie post i avregningsoppgaver i strømregninger fra energiverk. Ordet har vært brukt i hvert fall fra 1995.

nærråderett Bærum Høyres formann, Lars Gathe drar til landsmøtet i Ålesund med en stor sak i kofferten: nærråderett uten fylkeskommunal innblanding. Asker og Bærums Budstikke 5.9.1996.

råner ungdom som driver med uvøren bilkjøring fram og tilbake: Gatebildet i Notodden preges av rånerne. [...] Det elevene synes er det verste med dagens sentrum er uten tvil rånekjøringen. Telen 18.6.1996. 
– Ordet har dukket opp i aviser i år, men har trolig vært brukt i temmelig mange år i noen ungdomsmiljøer.

samråderett Arbeiderpartiets nye slagord «samråderett» ble først brukt av Europeisk Ungdom i 1994. Begrepet blir av organisasjonen brukt for å fremme overnasjonalitet, og var svar på nei-bevegelsen «sjølråderett». – «Samråderett» er navnet på Arbeiderpartiets nye prinsipp- og arbeidsprogram. Begrepet ble lansert av Thorbjørn Jagland som et ny-ord basert på gamle kjente sosialdemokratiske verdier. Arbeiderbladet 27.8.l996.

slange verb: Den 8 år gamle jenta har sitt eget kirsebærtre, men opplevde å bli utsatt for kirsebærslang (= frukttyveri, ifølge ordboka). Denne forsmedelsen hadde hun behov for å uttrykke raskt, presist og konsist overfor bestemoren, og dermed utbrøt hun «Jeg er blitt slanga!». Uten å tenke over at ordet faktisk ikke eksisterer i norsk i det hele tatt. Fædrelandsvennen 9.8.1996.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.07.2004 | Oppdatert:30.06.2015