Få kommaet på plass

Vi presenterer her de viktigste kommareglene. Dette er ingen fullstendig oversikt, men er ment som en hjelp med det mest nødvendige. Vi kan ellers fortelle at danskene nå har endret sine kommaregler så de er nesten helt like de norske. Til slutt: Husk at vi setter komma for at det skal bli lettere å lese, ikke for at det skal bli vanskeligere å skrive!

Og, eller, men, for

Mye har jeg reist, vidt har jeg fart, men aldri har jeg sett så liten en mann med så stor en dokumentmappe.

Kan du komma, eller kan du ikke?

Regel: Vi setter komma mellom sideordnede setninger som er bundet sammen med de sideordnende konjunksjonene og, eller, men, for.

Tips 1: Det er lett å huske at du skal ha komma framfor men.

Tips 2: Det er vanlig å sløyfe komma mellom korte setninger som hører nær sammen:

Spis opp og vær glad til!

Dersom-setning først og når-setning først

Hvis du vil, kan jeg følge deg på stasjonen.

Når sola går ned i vest, arbeider den late best.

Regel: Det skal stå komma når leddsetningen (undersetningen) kommer først.

Komma før det unødvendige

Kongen og hans menn, som likte å bruke telefaks, ble svært glade da de så Mjøsa.

Regel: Vi setter komma framfor en leddsetning (undersetning) som ikke er nødvendig, men som bare gir en tilleggsopplysning.

Innskudd

Glomma, Norges lengste elv, renner ut ved Fredrikstad.

Regel: Innskudd og forklarende tillegg skal ha komma før og etter.

Svar og utrop

Nei, kjære Else, det er umulig.

Hei, Kari!

Regel: Vi setter komma før og etter tiltaleord, svarord og utropsord.

Oppregning

Per, Pål og Espen Askeladd.

Regel: Det skal være komma mellom leddene i en oppregning dersom det ikke står noe bindeord.

Supertips

Det skal ikke være komma når du begynner en setning med for å.

Se her: «For å komme til Farsund må du ta båt.»

Det skal ikke være komma når du begynner en setning med ved å.

Se her: «Ved å ta fly til Farsund sparer du mye tid.»

Forklaring: «For å komme ...» og «Ved å ta ...» er ikke leddsetninger. Derfor skal du ikke ha komma her.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.08.2004 | Oppdatert:30.06.2015